hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 20/09/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì?

Người giám hộ là người có đủ các điều kiện trở thành người giám hộ theo quy định của pháp luật. Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì?

Giám hộ cử là gì?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc lựa chọn người giám hộ để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Như vậy, có 03 lại giám hộ được nhắc đến:

- Giám hộ đương nhiên do pháp luật quy định;

- Giám hộ được cử hoặc được chỉ định;

- Giám hộ do người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình (việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực).

Theo Điều 54 Bộ luật Dân sự, trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 52 (giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên) và Điều 53 (giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự) thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án chỉ định người giám hộ.

Trường hợp cử người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ 06 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này.

Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ và phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ. 

Trong đó, để làm người giảm hộ cử, cá nhân cần có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

- Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;

- Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Nếu pháp nhân làm người giám hộ thì phải có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ và có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
giam ho cu la gi
 

Giám hộ cử có những quyền gì?

Theo Điều 58 Bộ luật Dân sự 2015, người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền sau đây:

- Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ;

- Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

- Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có một trong số các quyền nêu trên theo quyết định của Tòa án.

Đối với người được giám hộ chưa đủ 15 tuổi, người giám hộ có nghĩa vụ:

- Chăm sóc, giáo dục người được giám hộ.

- Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người chưa đủ mười lăm tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

- Quản lý tài sản của người được giám hộ.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Trên đây là giải đáp giám hộ cử là gì? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

 

Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm