hieuluat
Chia sẻ email

Khảo thí là gì? Các thông tin cần biết về khảo thí

Khảo thí, với vai trò định hình và đánh giá năng lực, luôn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục và đào tạo. Hãy theo dõi nội dung sau để hiểu rõ hơn về khảo thí là gì?

Mục lục bài viết
  • Khảo thí là gì? Công tác khảo thí là gì?
  • Chức năng và nhiệm vụ của phòng khảo thí
  • Chức năng của phòng khảo thí
  • Nhiệm vụ của phòng khảo thí
  • Trung tâm khảo thí là gì? Có chức năng gì?
Câu hỏi: Gần đây, trường của con tôi thông báo về việc tổ chức một kỳ thi quan trọng để đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học sinh. Tuy nhiên, tôi cảm thấy lo ngại về quy trình và công bằng trong việc tổ chức và đánh giá của kỳ thi này. Tôi muốn biết rõ về quy định về khảo thí. Cho tôi hỏi khảo thí là gì? Phòng khảo thí có chức năng gì, nhiệm vụ gì?

Khảo thí là gì? Công tác khảo thí là gì?

Khảo thí là quá trình đánh giá và đo lường năng lực, kiến thức, và kỹ năng của cá nhân hoặc một nhóm người thông qua các bài kiểm tra, bài thi, hay các phương thức đánh giá khác. Khảo thí là gì?

Khảo thí là gì?

Mục đích của khảo thí là:

- Đo lường mức độ đạt được của người học về kiến thức, kỹ năng, thái độ hay năng lực trong một lĩnh vực cụ thể.

- Cung cấp thông tin cho người học, giáo viên, phụ huynh, nhà trường và các bên liên quan khác về chất lượng giáo dục và hiệu quả học tập của người học.

- Phát hiện và khuyến khích những học sinh có năng lực, đồng thời giúp đỡ những học sinh còn gặp khó khăn.

- Đánh giá hiệu quả của chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy và công tác quản lý giáo dục.

Công tác khảo thí là một tập hợp các hoạt động được thực hiện một cách có hệ thống, khoa học và bài bản nhằm tổ chức các kỳ thi theo quy định. Bao gồm các bước lập kế hoạch khảo thí, tổ chức thi, chấm thi, công bố kết quả thi, giải quyết phúc khảo,...

Công tác khảo thí đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó, cần tổ chức công tác khảo thí một cách nghiêm túc, khoa học và khách quan để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng khảo thí

Chức năng của phòng khảo thí

Phòng khảo thí nhìn chung sẽ có các chức năng sau:

- Tham mưu cho hiệu trưởng, thay mặt ban giám hiệu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giáo dục.

- Chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi, bài kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục.

- Quản lý và bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến khảo thí.

- Đào tạo và hướng dẫn các giáo viên, nhân viên thực hiện công tác khảo thí.

- Bảo đảm công bằng, minh bạch, và chất lượng trong quá trình khảo thí.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách về khảo thí của cơ quan quản lý giáo dục.

- Thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ học viên trong quá trình đăng ký, tham gia các kỳ thi, bài kiểm tra.

Nhiệm vụ của phòng khảo thí

1. Thanh tra:

- Lập kế hoạch thanh tra thường xuyên, tổ chức thực hiện theo kế hoạch sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Nghiên cứu văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khảo thí.

- Kiểm tra hoạt động thực hiện chính sách giáo dục và pháp luật.

- Thanh tra, kiểm tra định kỳ kế hoạch, mục tiêu, chương trình đào tạo.

- Tiếp công dân, đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến giáo dục nhà trường.

- Đề xuất với Ban lãnh đạo nhà trường biện pháp giải quyết công việc, đảm bảo chất lượng.

- Phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật giáo dục.

- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiến nghị biện pháp thực hiện tốt pháp luật giáo dục, bổ sung sửa đổi quy định hợp lý.

2. Khảo thí:

- Lên kế hoạch, xây dựng chương trình khảo thí theo quy định.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động, quy định khảo thí.

- Rà soát giấy tờ, văn bản về công tác khảo thí.

- Quản lý đề thi của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp tổ chức thi, giải quyết, phúc khảo bài thi.

- Tham gia tập huấn chuyên môn.

- Kiểm tra, đánh giá công tác khảo thí, rút kinh nghiệm.

3. Kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Hỗ trợ Hiệu trưởng thực hiện chương trình kế hoạch theo yêu cầu Bộ Giáo dục.

- Tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện kế hoạch, phương pháp giáo dục hiệu quả.

- Chỉ đạo đánh giá nội dung, tích lũy nội dung đánh giá chất lượng giáo dục.

- Tham gia tập huấn nâng cao chất lượng.

- Đánh giá định kỳ chất lượng học sinh, giáo dục mỗi 6 tháng/lần.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh, giáo dục.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Trung tâm khảo thí là gì? Có chức năng gì?

Trung tâm khảo thí là gì?

Trung tâm khảo thí là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định 1448/QĐ-BGDĐT năm 2023: “Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền.”

Như vậy, trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nhìn chung, trung tâm khảo thí có các chức năng như sau:

- Tổ chức thực hiện công tác khảo thí: Tuyển sinh, tốt nghiệp, hết học phần, thi học kỳ,...

- Đánh giá chất lượng giáo dục: Phân tích kết quả thi, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

- Quản lý đề thi, điểm thi: In ấn, sao chép, bảo mật, lưu trữ, thu thập, nhập, cấp bảng điểm, chứng chỉ.

- Phối hợp với các đơn vị khác: Sở GD&ĐT, cơ quan chức năng, trường học.

Trung tâm Khảo thí quốc gia thuộc cơ quan nào?

Theo Điều 1 Quyết định 1448/QĐ-BGDĐT năm 2023, Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là đơn vị có trách nhiệm tổ chức các kỳ thi quan trọng, có tính quyết định cao đối với hệ thống giáo dục và đào tạo của đất nước.

Trên đây là nội dung khảo thí là gì và các vấn đề liên quan gửi đến bạn đọc.

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X