hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 13/06/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Truy lĩnh lương hưu là gì? Ai được truy lĩnh lương hưu?

Trong một số trường hợp đặc biệt, người hưởng lương hưu có thể chưa nhận được khoản lương hưu của mình đúng thời gian quy định. Khi đó, việc truy lĩnh lương hưu sẽ được áp dụng.

Câu hỏi: Tôi là một cán bộ ở xã và đã công tác được 30 năm. Sau khi đủ điều kiện nghỉ hưu, tôi đã nghỉ hưu từ năm ngoái. Hiện nay, tôi được biết mình thuộc đối tượng được điều chỉnh lương hưu nhưng không biết lương hưu của mình có tăng lên hay không. Trong suốt thời gian qua cơ quan bảo hiểm xã hội để hỏi về tình trạng của mình, nhưng vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Cho tôi hỏi tôi có được truy lĩnh lương hưu không? Xin cảm ơn.

Truy lĩnh lương hưu là gì?

Truy lĩnh lương hưu là gì?Truy lĩnh lương hưu là gì?

Lương hưu là khoản tiền mà người lao động được nhận hàng tháng sau khi nghỉ hưu, dựa trên thời gian làm việc và đóng góp bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vì lý do nào đó, người hưởng lương hưu không nhận được khoản tiền này đúng hạn. Khi đó, khái niệm "truy lĩnh lương hưu" sẽ được áp dụng.

Truy lĩnh lương hưu là việc người nghỉ hưu nhận lại số tiền lương hưu bị bỏ lỡ trong khoảng thời gian trước đó, khi lương hưu không được chi trả đúng hạn. Đây là một quyền lợi giúp đảm bảo rằng người nghỉ hưu không bị thiệt thòi về tài chính do sự chậm trễ trong việc chi trả lương hưu.

Ví dụ, bạn đã đủ điều kiện nghỉ hưu và nộp hồ sơ từ tháng 1 năm 2023 nhưng đến tháng 6 năm 2024 bạn vẫn chưa nhận được khoản lương hưu nào. Trong trường hợp này, bạn sẽ được truy lĩnh lương hưu cho toàn bộ số tháng bị chậm trễ từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024.

Ai được truy lĩnh lương hưu?

Theo Điều 64 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, hiện nay có ba trường hợp được truy lĩnh lương hưu:

1. Người bị tạm dừng lương hưu do bị Tòa án tuyên bố mất tích:

- Theo điểm b khoản 1 Điều 64 của Luật BHXH 2014, nếu người đang hưởng lương hưu hàng tháng bị Tòa án tuyên bố mất tích, thì việc chi trả lương hưu sẽ bị tạm dừng.

- Tuy nhiên, nếu người này yêu cầu, Tòa án sẽ ra Quyết định hủy bỏ tuyên bố mất tích. Khi Quyết định này có hiệu lực, ngoài việc tiếp tục nhận lương hưu, người lao động sẽ được truy lĩnh tiền lương hưu trong thời gian bị tạm dừng, nhưng không bao gồm tiền lãi.

2. Người đang hưởng lương hưu hàng tháng có thời gian gián đoạn chưa nhận lương hưu:

Theo khoản 2 Điều 23 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, người đang hưởng lương hưu hàng tháng mà có thời gian gián đoạn chưa nhận lương hưu sẽ được nhận lại số tiền lương hưu của những tháng chưa nhận, nhưng không bao gồm tiền lãi.

3. Người hưởng lương hưu mà chết trong thời gian gián đoạn chưa nhận lương hưu:

Căn cứ khoản 3 Điều 23 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, nếu người hưởng lương hưu chết trong thời gian gián đoạn chưa nhận lương hưu, thân nhân của người đó sẽ được nhận lại số tiền lương hưu của những tháng chưa nhận, nhưng không bao gồm tiền lãi.

Ngoài ra, nếu bạn thuộc các đối tượng được điều chỉnh lương hưu sau đây theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP mà chưa nhận lương hưu của tháng 7/2023 thì sau ngày 14/8/2023 bạn được quyền truy lĩnh lương hưu đối với tháng 7/2023, cụ thể gồm:

- Nhân viên, công nhân, cán bộ, công chức và viên chức và người lao động (bao gồm cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg).

- Quân nhân, công an nhân dân và những người làm công tác cơ yếu đang nhận lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn.

- Người đang nhận trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Người đang nhận trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2010.

- Công nhân cao su đang nhận trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 206-CP năm 1979.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang nhận trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

- Quân nhân đang nhận trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 38/2010/QĐ-TTg).

- Công an nhân dân đang nhận trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg năm 2010.

- Quân nhân, công an nhân dân, và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đang nhận trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Lưu ý: Những đối tượng nêu trên phải được hưởng lương hưu từ trước ngày 01/7/2023 thì mới được truy lĩnh lương hưu.

Bài viết trên đã cung cấp thông tin về khi nào được truy lĩnh lương hưu gửi đến bạn đọc.

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X