hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 18/01/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy hoạch là gì? Phân loại quy hoạch ra sao?

Quy hoạch là gì, được quy định ở đâu? Phân loại quy hoạch như thế nào theo quy định hiện hành? Cùng giải đáp thông tin này trong bài viết sau.

 

Câu hỏi: Chào HieuLuat, xin hỏi quy hoạch là gì và việc phân loại quy hoạch được tiến hành ra sao?

Quy định về quy hoạch được đề cập tại các văn bản pháp luật nào?

Trân trọng cảm ơn đã giải đáp.

Chào bạn, HieuLuat xin giải đáp cho bạn vướng mắc liên quan đến quy hoạch là gì, phân loại quy hoạch ra sao như sau:

Quy hoạch là gì? Hiểu thế nào cho đúng?

Trước hết, nhắc đến quy hoạch, nhiều người nghĩ ngay đến quy hoạch sử dụng đất.

Đây cũng là một trong những loại quy hoạch được pháp luật định nghĩa và người sử dụng đất có nghĩa vụ thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Quy hoạch được hiểu theo nghĩa thông thường là sự bố trí, sắp xếp các nguồn lực, nội dung thực hiện theo một trình tự vào một không gian nhất định nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Xét dưới góc độ pháp lý, để hiểu rõ quy hoạch là gì, cần xuất phát theo Luật Quy hoạch 2017.

Theo đó, khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch định nghĩa quy hoạch là:

1. Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định.

Một số đặc điểm trong định nghĩa về quy hoạch cần lưu ý là:

 • Đây là sự sắp xếp, phân bố theo không gian các hoạt động về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong một thời kỳ nhất định dựa trên sự gắn kết với các yếu tố, nguồn lực khác;

 • Việc sắp xếp, phân bổ theo không gian các hoạt động nêu trên cần phải gắn với sự phát triển của kết cấu hạ tầng, với việc sử dụng tài nguyên và phải đảm bảo việc bảo vệ môi trường trong phạm vi lãnh thổ nhất định;

 • Các nguồn lực này có thể từ yếu tố khách quan, bên ngoài hoặc nội lực trong nước;

Các quy hoạch trong các lĩnh vực cụ thể đều phải tuân thủ theo các nguyên tắc, quy định trong Luật Quy hoạch.

Các nguyên tắc này bao gồm:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật chuyên ngành khác, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

 • Quy hoạch phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo kết hợp quản lý ngành và quản lý lãnh thổ;

 • Đảm bảo quốc phòng an ninh và đảm bảo việc bảo vệ môi trường;

 • Quy hoạch phải đảm bảo sự tuân thủ, tính liên tục, tính kế thừa, tính ổn định và tính thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia;

 • Phải đảm bảo cân đối và có nguồn lực để thực hiện quy hoạch;

 • Phải đảm bảo sự thống nhất quản lý Nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan Nhà nước;

 • Khi lập, phê duyệt quy hoạch phải đảm bảo tính nhân dân, phải có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng cá nhân; đồng thời phải đảm bảo hài hòa lợi ích của quốc gia, vùng, địa phương và người dân (trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất);

 • Đảm bảo sự độc lập khách quan, công khai, minh bạch, tính bảo tồn;

 • Đảm bảo tính khoa học, tính ứng dụng công nghệ, tính khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất nước;

Ngoài ra, tùy thuộc các quy hoạch của các ngành cụ thể như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch biển… mà việc lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai cũng phải đảm bảo phù hợp với từng ngành trong từng giai đoạn phát triển.

Kết luận: Quy hoạch là gì được hiểu dưới góc độ dân sự thông thường là sự phân bổ, bố trí, sắp xếp nguồn lực, công việc, hành vi theo một trình tự, thủ tục nhất định để đạt được mục tiêu.

Dưới góc độ pháp lý, quy hoạch được hiểu từ quy định tại Luật Quy hoạch 2017.

Theo đó, quy hoạch chính là sự sắp xếp, phân bổ các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng gắn với việc bảo vệ môi trường, kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên của vùng lãnh thổ trong thời gian nhất định.

Quy hoạch là gì theo quy định pháp luật hiện hành?Quy hoạch là gì theo quy định pháp luật hiện hành?


Phân loại quy hoạch như thế nào?

Dựa trên nội dung quy hoạch, có thể phân chia quy hoạch thành những loại sau:

 • Quy hoạch tổng thể quốc gia: Xác định việc phân bố và không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng mang tính chiến lược trên các lãnh thổ (vùng biển, vùng trời, đất liền, các đảo, quần đảo);

 • Quy hoạch không gian biển quốc gia;

 • Quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

 • Quy hoạch ngành quốc gia;

Dựa trên hệ thống quy hoạch, có thể phân loại thành:

 • Quy hoạch cấp quốc gia;

 • Quy hoạch vùng;

 • Quy hoạch tỉnh;

 • Quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (do Quốc hội quyết định): Ví dụ quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn,..;

 • Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn;

Như vậy, quy hoạch là gì, quy hoạch được phân loại như thế nào được chúng tôi giải đáp, trình bày như trên.

Trên đây giải đáp về quy hoạch là gì? Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.
Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X