Thứ Năm, 25/11/2021

Sáp nhập là gì? Phân biệt hợp nhất và sáp nhập?

Nhiều người thường băn khoăn, thắc mắc không biết sáp nhập nghĩa là gì? Thậm chí, nhầm lẫn giữa sáp nhập và hợp nhất, đặc biệt trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Sáp nhập là gì?

Theo Từ điển tiếng Việt (Văn Tân chủ biên): sát nhập là từ ghép đẳng lập Hán Việt, trong đó “sáp” (âm khác là “tháp” trong “tháp tùng”) có nghĩa là nhập, cắm, gắn, chen vào. 

Theo Đại Nam Quấc âm tự điển: sáp nhập; sáp về: Nhập lại với nhau (nói về làng xóm); phân tháp: Dời đi, không cho ở chỗ cũ, dời đi ở chỗ khác. 

-Theo Việt Nam tự điển (Hội Khai trí Tiến đức - 1931): “sáp - nhập • Nói về đem đất chỗ này thuộc nhập với chỗ khác.

- Việt Nam tự điển (Lê Văn Đức): sáp nhập là Nhập chung lại.

- Việt Nam tân tự điển (Thanh Nghị): sáp-nhập: Đem nhập chung lại làm một, thường nói đem đất chỗ nầy thuộc nhập với chỗ khác.

Nói đơn giản và dễ hiểu hơn, sáp nhập là nhập vào với nhau làm một.

Hiện nay, sáp nhập thường dùng để nói về việc tổ chức các đơn vị hành chính hoặc doanh nghiệp (sáp nhập 2 xã làm 1, sáp nhập 2 doanh nghiệp với nhau)..

Theo Luật Doanh nghiệp 2020:

1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
 

sap nhap la gi
Nhiều người chưa phân biệt được hợp nhất và sáp nhập (Ảnh minh họa)
 

Phân biệt hợp nhất và sáp nhập công ty

Hợp nhất và sát nhập là một trong những phương án tổ chức lại doanh nghiệp. Bởi chúng có nhiều điểm tương đồng nên nhiều người vẫn đang bị nhầm lẫn. Những điểm tương đồng này gồm:

- Đều chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của công ty bị hợp nhất, bị sáp nhập;

- Các công ty được tạo thành đều được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất hoặc bị sáp nhập.

Tuy nhiên, thực tế, 02 phương án này có nhiều điểm khác biệt.

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 2020

Tiêu chí

Hợp nhất công ty

Sáp nhập công ty

Khái nhiệm

Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Các chủ thể liên quan

Công ty bị hợp nhất

Công ty được hợp nhất

Công ty bị sáp nhập

Công ty nhận sáp nhập

Hình thức

Các công ty mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 công ty mới

Các công ty bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho công ty nhận sáp nhập.

Hậu quả pháp lý

Tạo ra một công ty mới và chấm dứt sự tồn tại của các công ty cũ

Chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập và giữ nguyên sự tồn tại của công ty nhận sáp nhập

Trách nhiệm pháp lý

Công ty hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất

Các công ty bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang cho công ty nhận sáp nhập

Đăng ký doanh nghiệp

Công ty được hợp nhất tiến hành đăng ký doanh nghiệp

Công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp


Trên đây là giải đáp câu hỏi sáp nhập là gì? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm