hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 22/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tuổi đảng là gì? Tính tuổi đảng của đảng viên ra sao?

Tuổi đảng là gì? Hiện nay, cách tính tuổi đảng thế nào? Bao nhiêu tuổi đảng thì được tặng Huy Hiệu đảng? HieuLuat sẽ thông tin về những vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Tuổi đảng là gì?

Khoản 4 Điều 5 Điều lệ Đảng 2011 quy định, đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên đó sẽ được tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp trừ thời gian không tham gia sinh hoạt Đảng.

Bên cạnh đó, tại Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 nêu rõ:

- Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên

- Nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên.

Nếu người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi đảng thì không được tính lại tuổi đảng theo quy định nói trên

Như vậy, có thể hiểu tuổi đảng chính là thời gian đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng sau khi được kết nạp. Với đảng viên kết nạp lại thì tuổi đảng tính từ ngày ra quyết định kết nạp lần đầu của Đảng viên đó trừ thời gian không tham gia sinh hoạt Đảng.

Những người bị đưa ra khỏi Đảng đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, sai; nếu từ khi đưa ra khỏi Đảng đến nay không vi phạm tư cách đảng viên được khôi phục quyền đảng viên thì tuổi đảng được tính liên tục.

Thời gian gián đoạn sinh hoạt đảng, đảng viên có trách nhiệm truy nộp đủ số đảng phí cho chi bộ theo mức đóng đảng phí quy định ở thời điểm đó.

tuổi đảng là gì cách tính tuổi đáng viênTuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên.

Ngày vào Đảng là ngày kết nạp hay ngày ra quyết định?

Căn cứ quy định tại tiểu mục 2 Mục 4 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, thời điểm công nhận đảng viên chính thức như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị: Chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu người đó không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên.

- Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị.

-Nếu tổ chức đảng cấp dưới đã qua 3 lần biểu quyết nhưng không đủ 2/3 số đảng viên chính thức hoặc cấp uỷ viên tán thành công nhận một đảng viên dự bị là đảng viên chính thức hoặc đề nghị xoá tên trong danh sách đảng viên thì báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp, cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 5 Điều lệ Đảng 2011 quy định, đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên đó được tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp trừ thời gian không tham gia sinh hoạt Đảng.

Như vậy, ngày vào đảng là ngày ghi trong quyết định kết nạp.

Xét tặng Huy hiệu Đảng căn cứ trên tuổi đảng

Những đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Theo đó, tại Văn bản 12-HD/BTCTW năm 2022 hướng dẫn Quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng nhứ sau:

“Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ; đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ; đối với đảng viên đã từ trần thì người thân trong gia đình làm tờ khai đề nghị chi bộ xem xét.

Chi bộ đảng xét, nếu có đủ tiêu chuẩn quy định thì đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đã từ trần.

Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời khi có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60,… năm tuổi đảng, làm tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, báo cáo chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời ghi ý kiến nhận xét vào bản khai rồi báo cáo với chi bộ nơi sinh hoạt chính thức xét tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên có đủ tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu Đảng nhưng chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác: tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trước khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng ở nơi đảng viên chuyển đến.

Chế độ, chính sách đối với đảng viên 30 năm tuổi đảng

Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng.

Mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng đối với đảng viên 30 năm tuổi đảng được quy định tại Khoản 2 Mục IV Hướng dẫn 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015.

Theo đó, với huy hiệu 30 năm tuổi Đảng thì đảng viên được nhận tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.

Cụ thể, mức tiền thưởng từ 01/01/2023 - 30/6/2023 khi lương cơ sở ở mức 1,49 triệu đồng là 2.235.000 đồng.

Mức tiền thưởng từ 01/7/2023 khi lương cơ sở ở mức 1,8 triệu đồng là 2.700.000 đồng.

Trên đây là thông tin giải đáp cho tuổi đảng là gì? Nếu còn thắc mắc khác, độc giả có thể liên hệ với các chuyên gia pháp lý của chúng tôi qua hotline  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X