hieuluat

Hành chính

Giữ Căn cước công dân của người khác, có bị phạt?

Giữ Căn cước công dân của người khác, có bị phạt?

Giữ Căn cước công dân của người khác có sao không? Trừ các trường hợp pháp luật cho phép thì không phải ai cũng có thể tùy tiện giữ giấy tờ tùy thân của người khác và nếu vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.

X