hieuluat

Kế hoạch 109/KH-TANDTC giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 109/KH-TANDTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Trí Tuệ
  Ngày ban hành: 09/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, An ninh trật tự
 • TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  ----------------

  Số: 109/KH-TANDTC

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phú
  c

  -------------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

   

   

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện giám sát chuyên đ của Quc hội v “Việc thực hiện chính sách,
  pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” tại Tòa án nhân dân

  ------------------------

   

  Thực hiện Nghị quyết số 76/2019/QH ngày 10/6/2019 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, Nghị quyết số 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, Kiến nghị số 1887/KN-UBTP14 ngày 02/5/2019 của Ủy ban Tư pháp về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung; Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; cụ th như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra trong Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các kiến nghị đối với Tòa án nhân dân tối cao theo Kiến nghị số 1887/KN-UBTP14 ngày 02/5/2019 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

  2. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự xâm hại trẻ em; bảo đảm các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo đúng pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trong tình hình, hiện nay.

  3. Tăng cường công tác xây dựng và hướng dn bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất trong hoạt động xét xử các vụ án xâm hại trẻ em.

  4. Gắn thực hiện công tác xét xử với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân; đồng thời răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

  1. Toàn hệ thống Tòa án nhân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 76/2019/QH ngày 10/6/2019 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, Nghị quyết số 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, Kiến nghị số 1887/KN-UBTP14 ngày 02/5/2019 của Ủy ban Tư pháp về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung.

  2. Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, phối hợp chặt chẽ, thống nhất đường lối giải quyết vụ án với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp để đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em, bảo đảm nghiêm minh đúng pháp luật; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tính chất đê hèn, phạm tội với các nạn nhân còn quá nhỏ...; kiên quyết khởi tố để yêu cầu điều tra nếu phát hiện tội phạm hoặc người phạm tội mới. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân là trẻ em trong quá trình giải quyết vụ án.

  3. Vụ Giám đốc kiểm tra I, phối hợp chặt chẽ, thống nhất đường lối xử lý với các cơ quan tư pháp Trung ương và hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp về các vấn đề còn nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết, xét xử các vụ án cụ thế xâm hại trẻ em.

  4. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, xây dựng dự thảo trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến và ban hành Nghị quyết hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật đối với các điều của Bộ luật Hình sự quy định về xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và xâm hại tình dục nói chung, hướng dẫn về “hành vi quan hệ tình dục khác”, đặc biệt là hướng dẫn xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội đối với Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tổng hợp các vướng mắc trong thực tiễn xét xử của các Tòa án về các Tội xâm hại trẻ em để kịp thời có văn bản giải đáp.

  5. Học viện Tòa án và Vụ Tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch tăng cường đào tạo, tập huấn các văn bản mới đặc biệt là các quy định mới của Bộ luật Hình sự về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên, Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 quy định về phòng xử án và các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật có liên quan; bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xét xử các vụ án xâm hại tình dục cho các Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân.

  6. Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, các trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương thông qua các bài viết, phóng sự, tin xét xử các vụ án về xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em để tuyên truyền về pháp luật cũng như thủ đoạn, phương thức, hậu quả nguy hiểm tội phạm xâm hại tình dục và các vụ việc nghiêm trọng liên quan loại tội phạm này thời gian qua để người dân nâng cao cảnh giác, nhận biết chính xác dấu hiệu nếu trẻ em là nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục và tố giác tội phạm sớm nhất khi có dấu hiệu xâm hại để tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng có điều kiện xác định tội phạm, người phạm tội chính xác.

  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em, trong đó có quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nhất là đảm bảo ổn định tâm lý, bảo vệ tối đa quyền nhân thân cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của loại tội phạm này để tạo điều kiện thuận lợi nht cho gia đình nạn nhân, nạn nhân trong quá trình giải quyết vụ án, đấu tranh với tội phạm.

  III. T CHỨC THỰC HIỆN

  1. Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân địa phương cần ch động xây dựng Kế hoạch t chức thực hiện cho phù hợp, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

  2. Giao Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, kim tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, báo cáo đề xuất với Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong Kế hoạch này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban Tư pháp Quốc hội (để b/c)

  - Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (để b/c);

  - Đồng chí Chánh án TANDTC (để b/c);

  - Các đơn vị thuộc TANDTC (để thực hiện);

  - Các TAND cấp cao (để thực hiện);

  - Tòa án Quân sự TW (để thực hiện);

  - Các TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);

  - Bộ Công an, VKSNDTC (để phối hợp);

  - Các đ/c PCA-TANDTC (để chỉ đạo);

  - Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

  KT.CHÁNH ÁN

  PHÓ CHÁNH ÁN

   

   

   

   

   

  Nguyễn Trí Tuệ

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 01/2017/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án
  Ban hành: 28/07/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
  Ban hành: 21/09/2018 Hiệu lực: 01/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị quyết 76/2019/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
  Ban hành: 10/06/2019 Hiệu lực: 10/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị quyết 81/2019/QH14 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 109/KH-TANDTC giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao
  Số hiệu: 109/KH-TANDTC
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 09/09/2019
  Hiệu lực: 09/09/2019
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, An ninh trật tự
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Trí Tuệ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới