hieuluat

Nghị định 57/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2019/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:957&958-08/2023
  Số hiệu:57/2023/NĐ-CPNgày đăng công báo:25/08/2023
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
  Ngày ban hành:11/08/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/08/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
 • CHÍNH PHỦ

  __________

  Số: 57/2023/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2023

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2019/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

  ______________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân ngày 22 tháng 6 năm 2023;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

  1. Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 như sau:

  “Điều 2a. Xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn

  Tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Công an nhân dân được quy định cụ thể như sau:

  1. Sĩ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn trong trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà được tặng thưởng một trong các hình thức huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước (không tính các hình thức khen thưởng theo niên hạn và khen thưởng quá trình cống hiến) như sau:

  a) Các hình thức huân chương: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

  b) Danh hiệu vinh dự nhà nước: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Danh hiệu Anh hùng Lao động.

  2. Trong thời gian giữ một chức vụ chỉ được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn một lần và thời điểm tặng thưởng huân chương, thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn giữ cấp bậc hàm hiện tại.

  3. Thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn không quá 12 tháng và do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi xem xét các trường hợp cụ thể căn cứ mức độ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của các hình thức khen thưởng để quyết định thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cho phù hợp.”

  2. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 như sau:

  “Điều 3a. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng; công nhân công an

  1. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá là 56 tuổi; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 58 tuổi vào năm 2029 được xác định theo lộ trình như sau:

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  2026

  57 tuổi

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  2028

  57 tuổi 8 tháng

  Từ năm 2029 trở đi

  58 tuổi

  Việc đối chiếu tháng, năm sinh của nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá với hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng là 60 tuổi 9 tháng, nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá là 56 tuổi; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình như sau:

  Nam

  Nữ

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  2024

  61 tuổi

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  2025

  61 tuổi 3 tháng

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  2026

  61 tuổi 6 tháng

  2026

  57 tuổi

  2027

  61 tuổi 9 tháng

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  62 tuổi

  2028

  57 tuổi 8 tháng

   

   

  2029

  58 tuổi

   

   

  2030

  58 tuổi 4 tháng

   

   

  2031

  58 tuổi 8 tháng

   

   

  2032

  59 tuổi

   

   

  2033

  59 tuổi 4 tháng

   

   

  2034

  59 tuổi 8 tháng

   

   

  Từ năm 2035 trở đi

  60 tuổi

  Việc đối chiếu tháng, năm sinh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá và nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cấp tướng tương ứng với hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản này theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  3. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam công nhân công an là 60 tuổi 9 tháng, nữ công nhân công an là 56 tuổi; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình như sau:

  Nam

  Nữ

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Năm

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  2024

  61 tuổi

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  2025

  61 tuổi 3 tháng

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  2026

  61 tuổi 6 tháng

  2026

  57 tuổi

  2027

  61 tuổi 9 tháng

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  62 tuổi

  2028

  57 tuổi 8 tháng

   

   

  2029

  58 tuổi

   

   

  2030

  58 tuổi 4 tháng

   

   

  2031

  58 tuổi 8 tháng

   

   

  2032

  59 tuổi

   

   

  2033

  59 tuổi 4 tháng

   

   

  2034

  59 tuổi 8 tháng

   

   

  Từ năm 2035 trở đi

  60 tuổi

  Việc đối chiếu tháng, năm sinh của công nhân công an tương ứng với hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản này theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  4. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2023, nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá, nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng, công nhân công an đang công tác được áp dụng quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.”

  3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 12 như sau:

  “b) Nam đủ 55 tuổi đến dưới 62 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, nhưng do thay đổi tổ chức biên chế mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí sử dụng;”

  4. Sửa đổi khoản 3 Điều 14 như sau:

  “3. Sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm (24 tháng), tổng thời gian kéo dài không quá 05 năm (60 tháng).”

  Điều 2. Bãi bỏ Điều 11 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NC (2).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Phạm Minh Chính

  PHỤ LỤC I

  LỘ TRÌNH HẠN TUỔI PHỤC VỤ CAO NHẤT ĐỐI VỚI NỮ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN CÓ CẤP BẬC HÀM THƯỢNG TÁ GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG

  (Kèm theo Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ)

  ______________

   

  Thời điểm sinh

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Tháng

  Năm

   

  Tháng

  Năm

  8

  1968

  56 tuổi 4 tháng

  1

  2025

  9

  1968

  56 tuổi 8 tháng

  6

  2025

  10

  1968

  7

  2025

  11

  1968

  8

  2025

  12

  1968

  9

  2025

  1

  1969

  10

  2025

  2

  1969

  11

  2025

  3

  1969

  12

  2025

  4

  1969

  1

  2026

  5

  1969

  57 tuổi

  6

  2026

  6

  1969

  7

  2026

  7

  1969

  8

  2026

  8

  1969

  9

  2026

  9

  1969

  10

  2026

  10

  1969

  11

  2026

  11

  1969

  12

  2026

  12

  1969

  1

  2027

  1

  1970

  57 tuổi 4 tháng

  6

  2027

  2

  1970

  7

  2027

  3

  1970

  8

  2027

  4

  1970

  9

  2027

  5

  1970

  10

  2027

  6

  1970

  11

  2027

  7

  1970

  12

  2027

  8

  1970

  1

  2028

  9

  1970

  57 tuổi 8 tháng

  6

  2028

  10

  1970

  7

  2028

  11

  1970

  8

  2028

  12

  1970

  9

  2028

  1

  1971

  10

  2028

  2

  1971

  11

  2028

  3

  1971

  12

  2028

  4

  1971

  1

  2029

  Từ tháng 5/1971 trở đi

  58 tuổi

  Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 58 tuổi

   

   

  PHỤ LỤC II

  LỘ TRÌNH HẠN TUỔI PHỤC VỤ CAO NHẤT ĐỐI VỚI SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN CÓ CẤP BẬC HÀM ĐẠI TÁ, NAM SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN CÓ CẤP BẬC HÀM CẤP TƯỚNG GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG

  (Kèm theo Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

  __________________________

  Nam

  Nữ

  Thời điểm sinh

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Thời điểm sinh

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Tháng

  Năm

   

  Tháng

  Năm

  Tháng

  Năm

   

  Tháng

  Năm

  8

  1963

  61 tuổi

  9

  2024

  8

  1968

  56 tuổi 4 tháng

  1

  2025

  9

  1963

  10

  2024

  9

  1968

  56 tuổi 8 tháng

  6

  2025

  10

  1963

  11

  2024

  10

  1968

  7

  2025

  11

  1963

  12

  2024

  11

  1968

  8

  2025

  12

  1963

  1

  2025

  12

  1968

  9

  2025

  1

  1964

  61 tuổi 3 tháng

  5

  2025

  1

  1969

  10

  2025

  2

  1964

  6

  2025

  2

  1969

  11

  2025

  3

  1964

  7

  2025

  3

  1969

  12

  2025

  4

  1964

  8

  2025

  4

  1969

  1

  2026

  5

  1964

  9

  2025

  5

  1969

  57 tuổi

  6

  2026

  6

  1964

  10

  2025

  6

  1969

  7

  2026

  7

  1964

  11

  2025

  7

  1969

  8

  2026

  8

  1964

  12

  2025

  8

  1969

  9

  2026

  9

  1964

  1

  2026

  9

  1969

  10

  2026

  10

  1964

  61 tuổi 6 tháng

  5

  2026

  10

  1969

  11

  2026

  11

  1964

  6

  2026

  11

  1969

  12

  2026

  12

  1964

  7

  2026

  12

  1969

  1

  2027

  1

  1965

  8

  2026

  1

  1970

  57 tuổi 4 tháng

  6

  2027

  2

  1965

  9

  2026

  2

  1970

  7

  2027

  3

  1965

  10

  2026

  3

  1970

  8

  2027

  4

  1965

  11

  2026

  4

  1970

  9

  2027

  5

  1965

  12

  2026

  5

  1970

  10

  2027

  6

  1965

  1

  2027

  6

  1970

  11

  2027

  7

  1965

  61 tuổi 9 tháng

  5

  2027

  7

  1970

  12

  2027

  8

  1965

  6

  2027

  8

  1970

  1

  2028

  9

  1965

  7

  2027

  9

  1970

  57 tuổi 8 tháng

  6

  2028

  10

  1965

  8

  2027

  10

  1970

  7

  2028

  11

  1965

  9

  2027

  11

  1970

  8

  2028

  12

  1965

  10

  2027

  12

  1970

  9

  2028

  1

  1966

  11

  2027

  1

  1971

  10

  2028

  2

  1966

  12

  2027

  2

  1971

  11

  2028

  3

  1966

  1

  2028

  3

  1971

  12

  2028

  Từ tháng 4/1966 trở đi

  62 tuổi

  Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi

  4

  1971

   

  1

  2029

   

  5

  1971

  58 tuổi

  6

  2029

  6

  1971

  7

  2029

  7

  1971

  8

  2029

  8

  1971

  9

  2029

  9

  1971

  10

  2029

  10

  1971

  11

  2029

  11

  1971

  12

  2029

  12

  1971

  1

  2030

  1

  1972

  58 tuổi 4 tháng

  6

  2030

  2

  1972

  7

  2030

  3

  1972

  8

  2030

  4

  1972

  9

  2030

  5

  1972

  10

  2030

  6

  1972

  11

  2030

  7

  1972

  12

  2030

  8

  1972

  1

  2031

  9

  1972

  58 tuổi 8 tháng

  6

  2031

  10

  1972

  7

  2031

  11

  1972

  8

  2031

  12

  1972

  9

  2031

  1

  1973

  10

  2031

  2

  1973

  11

  2031

  3

  1973

  12

  2031

  4

  1973

  1

  2032

  5

  1973

  59 tuổi

  6

  2032

  6

  1973

  7

  2032

  7

  1973

  8

  2032

  8

  1973

  9

  2032

  9

  1973

  10

  2032

  10

  1973

  11

  2032

  11

  1973

  12

  2032

  12

  1973

  1

  2033

  1

  1974

  59 tuổi 4 tháng

  6

  2033

  2

  1974

  7

  2033

  3

  1974

  8

  2033

  4

  1974

  9

  2033

  5

  1974

  10

  2033

  6

  1974

  11

  2033

  7

  1974

  12

  2033

  8

  1974

  1

  2034

  9

  1974

  59 tuổi 8 tháng

  6

  2034

  10

  1974

  7

  2034

  11

  1974

  8

  2034

  12

  1974

  9

  2034

  1

  1975

  10

  2034

  2

  1975

  11

  2034

  3

  1975

  12

  2034

  4

  1975

  1

  2035

  Từ tháng 5/1975 trở đi

  60 tuổi

  Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi

   

   

  PHỤ LỤC III

  LỘ TRÌNH HẠN TUỔI PHỤC VỤ CAO NHẤT ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN CÔNG AN GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG

  (Kèm theo Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ)

  ________________________

   

  Nam

  Nữ

  Thời điểm sinh

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Thời điểm sinh

  Hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất

  Tháng

  Năm

   

  Tháng

  Năm

  Tháng

  Năm

   

  Tháng

  Năm

  8

  1963

  61 tuổi

  9

  2024

  8

  1968

  56 tuổi 4 tháng

  1

  2025

  9

  1963

  10

  2024

  9

  1968

  56 tuổi 8 tháng

  6

  2025

  10

  1963

  11

  2024

  10

  1968

  7

  2025

  11

  1963

  12

  2024

  11

  1968

  8

  2025

  12

  1963

  1

  2025

  12

  1968

  9

  2025

  1

  1964

  61 tuổi 3 tháng

  5

  2025

  1

  1969

  10

  2025

  2

  1964

  6

  2025

  2

  1969

  11

  2025

  3

  1964

  7

  2025

  3

  1969

  12

  2025

  4

  1964

  8

  2025

  4

  1969

  1

  2026

  5

  1964

  9

  2025

  5

  1969

  57 tuổi

  6

  2026

  6

  1964

  10

  2025

  6

  1969

  7

  2026

  7

  1964

  11

  2025

  7

  1969

  8

  2026

  8

  1964

  12

  2025

  8

  1969

  9

  2026

  9

  1964

  1

  2026

  9

  1969

  10

  2026

  10

  1964

  61 tuổi 6 tháng

  5

  2026

  10

  1969

  11

  2026

  11

  1964

  6

  2026

  11

  1969

  12

  2026

  12

  1964

  7

  2026

  12

  1969

  1

  2027

  1

  1965

  8

  2026

  1

  1970

  57 tuổi 4 tháng

  6

  2027

  2

  1965

  9

  2026

  2

  1970

  7

  2027

  3

  1965

  10

  2026

  3

  1970

  8

  2027

  4

  1965

  11

  2026

  4

  1970

  9

  2027

  5

  1965

  12

  2026

  5

  1970

  10

  2027

  6

  1965

  1

  2027

  6

  1970

  11

  2027

  7

  1965

  61 tuổi 9 tháng

  5

  2027

  7

  1970

  12

  2027

  8

  1965

  6

  2027

  8

  1970

  1

  2028

  9

  1965

  7

  2027

  9

  1970

  57 tuổi 8 tháng

  6

  2028

  10

  1965

  8

  2027

  10

  1970

  7

  2028

  11

  1965

  9

  2027

  11

  1970

  8

  2028

  12

  1965

  10

  2027

  12

  1970

  9

  2028

  1

  1966

  11

  2027

  1

  1971

  10

  2028

  2

  1966

  12

  2027

  2

  1971

  11

  2028

  3

  1966

  1

  2028

  3

  1971

  12

  2028

  Từ tháng 4/1966 trở đi

  62 tuổi

  Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi

  4

  1971

   

  1

  2029

   

  5

  1971

  58 tuổi

  6

  2029

  6

  1971

  7

  2029

  7

  1971

  8

  2029

  8

  1971

  9

  2029

  9

  1971

  10

  2029

  10

  1971

  11

  2029

  11

  1971

  12

  2029

  12

  1971

  1

  2030

  1

  1972

  58 tuổi 4 tháng

  6

  2030

  2

  1972

  7

  2030

  3

  1972

  8

  2030

  4

  1972

  9

  2030

  5

  1972

  10

  2030

  6

  1972

  11

  2030

  7

  1972

  12

  2030

  8

  1972

  1

  2031

  9

  1972

  58 tuổi 8 tháng

  6

  2031

  10

  1972

  7

  2031

  11

  1972

  8

  2031

  12

  1972

  9

  2031

  1

  1973

  10

  2031

  2

  1973

  11

  2031

  3

  1973

  12

  2031

  4

  1973

  1

  2032

  5

  1973

  59 tuổi

  6

  2032

  6

  1973

  7

  2032

  7

  1973

  8

  2032

  8

  1973

  9

  2032

  9

  1973

  10

  2032

  10

  1973

  11

  2032

  11

  1973

  12

  2032

  12

  1973

  1

  2033

  1

  1974

  59 tuổi 4 tháng

  6

  2033

  2

  1974

  7

  2033

  3

  1974

  8

  2033

  4

  1974

  9

  2033

  5

  1974

  10

  2033

  6

  1974

  11

  2033

  7

  1974

  12

  2033

  8

  1974

  1

  2034

  9

  1974

  59 tuổi 8 tháng

  6

  2034

  10

  1974

  7

  2034

  11

  1974

  8

  2034

  12

  1974

  9

  2034

  1

  1975

  10

  2034

  2

  1975

  11

  2034

  3

  1975

  12

  2034

  4

  1975

  1

  2035

  Từ tháng 5/1975 trở đi

  60 tuổi

  Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 37/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 21/2023/QH15
  Ban hành: 22/06/2023 Hiệu lực: 15/08/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 37/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 21/2023/QH15
  Ban hành: 22/06/2023 Hiệu lực: 15/08/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  07
  Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
  Ban hành: 06/06/2019 Hiệu lực: 25/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 57/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2019/NĐ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:57/2023/NĐ-CP
  Loại văn bản:Nghị định
  Ngày ban hành:11/08/2023
  Hiệu lực:15/08/2023
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:25/08/2023
  Số công báo:957&958-08/2023
  Người ký:Phạm Minh Chính
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X