Nghị quyết 1214/2016/UBTVQH13 về trang phục của thẩm phán, hội thẩm nhân dân; giấy chứng minh thẩm phán, giấy chứng minh hội thẩm

Văn bản liên quan

Văn bản mới