Quyết định 1267/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chủ tịch nướcSố công báo:445&446-07/2016
  Số hiệu:1267/QĐ-CTNNgày đăng công báo: 02/07/2016
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đại Quang
  Ngày ban hành:23/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC
  --------
  Số: 1267/QĐ-CTN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  --------------------
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 145/TTr-CP ngày 02/6/2016,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 94 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trần Đại Quang

   
   
  DANH SÁCH
  CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  (Kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch nước)
   
  1. Lê Thùy Hà Trang, sinh ngày 09/8/1992 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Geibel Str. 10, 04129 Leipzig
  Giới tính: Nữ
  2. Nguyễn Hoàng Bách, sinh ngày 03/6/2007 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Ersinger Str. 3A, 76227 Karlsruhe
  Giới tính: Nam
  3. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 26/3/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Rosa-Luxemburg-Str. 6, 10178 Berlin
  Giới tính: Nữ
  4. Ngô Anh Sơn, sinh ngày 06/4/1984 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Bundesalllee 18, 10717 Berlin
  Giới tính: Nam
  5. Tạ Trung Kiên, sinh ngày 21/02/1970 tại Thái Bình
  Hiện trú tại: Erich-Kurz-Straße 7, 10319 Berlin
  Giới tính: Nam
  6. Nguyễn Mạnh Sanh, sinh ngày 06/3/1983 tại Thái Bình
  Hiện trú tại: Alexanderstr. 27, 10179 Berlin
  Giới tính: Nam
  7. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 05/7/1964 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Delitzscherstr. 69, 06116 Halle(Saale)
  Giới tính: Nữ
  8. Phan Anh Quân, sinh ngày 25/4/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Dresdnerstr. 92, 01705 Freital
  Giới tính: Nam
  9. Lê Hồng Hạnh, sinh ngày 05/6/1976 tại Hà Nam
  Hiện trú tại: Hüblerstr. 9, 01309 Dresden
  Giới tính: Nữ
  10. Nguyễn Văn Bảo, sinh ngày 13/3/1997 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Falken 12, 28195 Bremen
  Giới tính: Nam
  11. Nguyễn Phong Thái, sinh ngày 06/02/1994 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Falken 12, 28195 Bremen
  Giới tính: Nam
  12. Võ Phương Ly, sinh ngày 25/4/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Krausestr. 26, 22305 Hamburg
  Giới tính: Nữ
  13. Phạm Hải Hà, sinh ngày 10/6/1998 tại Hải Dương
  Hiện trú tại: Platz de Vereinten Nationen 39, 10249 Berlin
  Giới tính: Nữ
  14. Nguyễn Đức Hiệp, sinh ngày 10/01/1964 tại Hải Dương
  Hiện trú tại: Vorderbreite 28, 06449 Ascherleben
  Giới tính: Nam
  15. Hoàng Tạ Mạnh Tú, sinh ngày 28/8/2007 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Bisamkiez 6, 14478 Potsdam
  Giới tính: Nam
  16. Phạm Đức Hùng, sinh ngày 07/10/1971 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Pillauerstr. 92, 22047 Hamburg
  Giới tính: Nam
  17. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 27/10/1981 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Westerstr. 52, 24955 Harislee
  Giới tính: Nữ
  18. Trần Hồng Phong, sinh ngày 28/12/2003 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Neumagener Str. 14, 13088 Berlin
  Giới tính: Nam
  19. Trần Selina Quỳnh An, sinh ngày 08/7/2006 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Neumagener Str. 14, 13088 Berlin
  Giới tính: Nữ
  20. Trần Quỳnh Giang, sinh ngày 03/10/2003 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Neumagener Str. 14, 13088 Berlin
  Giới tính: Nữ
  21. Quách Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 23/02/1977 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Knud-Rasmussen-Str. 76, 23566 Lübeck
  Giới tính: Nữ
  22. Lê Philippe Tuấn Minh, sinh ngày 21/01/2004 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Seegefelder Str/ 55, 13583 Berlin
  Giới tính: Nam
  23. Lê Julia Minh Châu, sinh ngày 27/6/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Seegefelder Str. 55, 13583 Berlin
  Giới tính: Nữ
  24. Trần Minh Hương, sinh ngày 27/5/1970 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Seegefelder Str. 55, 13583 Berlin
  Giới tính: Nữ
  25. Diệp Trân Trân, sinh ngày 01/01/2002 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: Am Sonnengarten 7, 68169 Mannheim
  Giới tính: Nữ
  26. Diệp Ngọc Loan, sinh ngày 06/11/1999 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: Am Sonnengarten 7, 68169 Mannheim
  Giới tính: Nữ
  27. Vũ Hoàng Thanh, sinh ngày 23/01/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Hanns-Eisler-Platz 7, 39128 Magdeburg
  Giới tính: Nam
  28. Lê Thị En-Nhi, sinh ngày 09/02/2013 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Johann-Sigismund-Str. 12, 10711 Berlin
  Giới tính: Nữ
  29. Phut On Việt, sinh ngày 06/5/2014 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Johann-Sigismund-Str. 12, 10711 Berlin
  Giới tính: Nam
  30. Phút Văn Nam, sinh ngày 15/5/2006 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Johann-Sigismund-Str. 12, 10711 Berlin
  Giới tính: Nam
  31. Phan Văn Bình, sinh ngày 16/12/1990 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Quedlinburger Str. 20, 10589 Berlin
  Giới tính: Nam
  32. Hồ Thị Thủy, sinh ngày 08/4/1972 tại Nghệ An
  Hiện trú tại: Roman-Zeller-Platz 4, 22457 Hamburg
  Giới tính: Nữ
  33. Đặng Thu Hằng, sinh ngày 28/3/1983 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Feldstr. 116A, 22880 Wedel
  Giới tính: Nữ
  34. Trang Minh Châu, sinh ngày 30/9/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Goethestr. 5, 39649 Gardelegen
  Giới tính: Nữ
  35. Nguyễn Hoàng Tới, sinh ngày 01/01/1966 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Kantstr. 123, 10625 Berlin
  Giới tính: Nam
  36. Trần Trí Khang, sinh ngày 01/4/2004 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Kanstr. 38, 10625 Berlin
  Giới tính: Nam
  37. Nguyễn Sao Mai, sinh ngày 17/3/2001 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Erich-Kurz-Straße 5, 10319 Berlin
  Giới tính: Nữ
  38. Nguyễn Thanh Tuấn, sinh ngày 09/12/1980 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Herrenstr. 8B, 30159 Hannover
  Giới tính: Nam
  39. Ngô Thị Thu Hương, sinh ngày 09/5/1992 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Virchowstr. 40, 03044 Cottbus
  Giới tính: Nữ
  40. Nguyễn Minh Công, sinh ngày 17/4/1963 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Karlsruherstr. 6, 30519 Hannover
  Giới tính: Nam
  41. Bùi Trần Hà Mi, sinh ngày 13/6/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Berberitzenweg 1a, 18107 Elmenhorst
  Giới tính: Nữ
  42. Trịnh Gia Huy, sinh ngày 07/8/2009 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Dostenerstr. 18, 44787 Bochum
  Giới tính: Nam
  43. Nguyễn Phương Vi Lucie, sinh ngày 07/10/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Hohensteinstr. 4, 71106 Magstadt
  Giới tính: Nữ
  44. Trần Hải Anh, sinh ngày 10/5/1996 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Visbekerstr. 56, 27793 Wildeshausen
  Giới tính: Nam
  45. Ngô Trung Đức, sinh ngày 28/11/1994 tại Quảng Ninh
  Hiện trú tại: 43B Hohe Strasse, 01069 Dresden
  Giới tính: Nam
  46. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 10/11/1993 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Am Steintor Str. 16, 06116 Halle (Saale)
  Giới tính: Nam
  47. Tạ Hồng Nhung, sinh ngày 03/9/1996 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Thomas-Müntzer-Str. 23, 07806 Neustadt/Orla
  Giới tính: Nữ
  48. Văn Hữu Huân, sinh ngày 29/12/1992 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Zingsterstr. 5, 13051 Berlin
  Giới tính: Nam
  49. Nguyễn Xuân Tần, sinh ngày 28/7/1968 tại Hà Tĩnh
  Hiện trú tại: Hafnersgraben 11, 92237 Sulzbach-Rosenberg
  Giới tính: Nam
  50. Nguyễn Tuấn Hùng, sinh ngày 30/8/1995 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Wilhelm Str. 6-8, 21073 Hamburg
  Giới tính: Nam
  51. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 06/02/1986 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Hornerlandstr. 407, 22111 Hamburg
  Giới tính: Nam
  52. Ngô Thùy Dung, sinh ngày 17/12/1985 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Prinzenstr. 8, 12207 Berlin
  Giới tính: Nữ
  53. Phạm Đình Trọng, sinh ngày 04/4/1966 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Julierstr. 8c, 13407 Berlin
  Giới tính: Nam
  54. Âu Hoàng Thiên Đức, sinh ngày 13/10/1995 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Ella-Kay-Str. 26, 10405 Berlin
  Giới tính: Nam
  55. Đỗ Thị Tuyết Lan, sinh ngày 30/6/1964 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfeld 3, 10315 Berlin
  Giới tính: Nữ
  56. Nguyễn Xuân Y Vân, sinh ngày 18/9/1996 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Schützenstr. 26, 29439 Lüchow (Wendland)
  Giới tính: Nữ
  57. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 21/02/1978 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Fritz-Reuter-Str. 14, 16321 Bernau bei Berlin
  Giới tính: Nữ
  58. Trần Việt Đức, sinh ngày 01/7/1994 tại Quảng Bình
  Hiện trú tại: Zingsterstr. 11, 13051 Berlin
  Giới tính: Nam
  59. Trần Chí Hiếu, sinh ngày 07/11/1972 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Kastanienallee 11, 38102 Braunschweig
  Giới tính: Nam
  60. Đỗ Ngọc Quỳnh Nhi, sinh ngày 13/7/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Christian-Willmer-Str. 9, 38226 Salzgitter
  Giới tính: Nữ
  61. Trần Hồng Long, sinh ngày 23/9/2000 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Grevesmuehlener Str. 18, 13059 Berlin
  Giới tính: Nam
  62. Hồ Thị Mai Dung, sinh ngày 10/12/1996 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Landsberger Allee 72, 10249 Berlin
  Giới tính: Nữ
  63. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 28/11/1992 tại Quảng Bình
  Hiện trú tại: Urbanstr. 47b, 10967 Berlin
  Giới tính: Nữ
  64. Hoàng Phương Thùy, sinh ngày 30/01/1994 tại Quảng Ninh
  Hiện trú tại: Dessauerstr. 20, 39114 Magdeburg
  Giới tính: Nữ
  65. Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu, sinh ngày 23/10/1996 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Bachstr. 8, 10555 Berlin
  Giới tính: Nam
  66. Vũ Đức Khiêm, sinh ngày 27/10/2000 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Beesener Str. 37, 06110 Halle (Saale)
  Giới tính: Nam
  67. Phạm Ngọc Thanh, sinh ngày 22/9/1984 tại Bắc Giang
  Hiện trú tại: Sentastr. 12, 22083 Hamburg
  Giới tính: Nam
  68. Nguyễn Cao Hải Nam, sinh ngày 12/8/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Dresdner Str. 72, 01705 Freital
  Giới tính: Nam
  69. Lưu Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 27/9/1981 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Auf dem Sander 2, 24941 Flensburg
  Giới tính: Nữ
  70. Lê Đức Minh, sinh ngày 14/12/1994 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Hosemannstr. 33A, 10409 Berlin
  Giới tính: Nam
  71. Trần Thị Hường, sinh ngày 10/7/1982 tại Nghệ An
  Hiện trú tại: Martin-Luter-Str. 11, 32425 Minden
  Giới tính: Nữ
  72. Phạm Hữu Thiên Long, sinh ngày 13/4/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Hannoversche Str. 113, 37077 Göttingen
  Giới tính: Nam
  73. Đặng Vi Anh, sinh ngày 13/5/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Straßmann Str. 41, 10249 Berlin
  Giới tính: Nữ
  74. Đặng Thái Anh, sinh ngày 27/7/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Straßmann Str. 41, 10249 Berlin
  Giới tính: Nam
  75. Nguyễn Tuấn Ninh, sinh ngày 23/10/2006 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Straßmann Str. 41, 10249 Berlin
  Giới tính: Nam
  76. Ngô Đức Cường, sinh ngày 16/12/1999 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Hornhäuser Str. 83, 39387 Oschersleben
  Giới tính: Nam
  77. Đặng Quỳnh Sương, sinh ngày 12/4/1998 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Galgengasse 40, 91541 Rothenburg ob der Tauber
  Giới tính: Nữ
  78. Ông Vĩnh Sơn, sinh ngày 02/9/1970 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Kreuzburger Str. 36, 22045 Hamburg
  Giới tính: Nam
  79. Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 03/02/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Emil-Schemmel-Str. 11a, 01809 Heidenau
  Giới tính: Nam
  80. Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 24/10/1992 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: Felix Str. 6, 90439 Nürnberg
  Giới tính: Nam
  81. Lê Hồng Vũ, sinh ngày 24/4/2000 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Bleinheim str. 27, 12685 Berlin
  Giới tính: Nam
  82. Dương Thu Trang, sinh ngày 29/3/1997 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Bahnhofstr. 54, 96515 Sonneberg
  Giới tính: Nữ
  83. Trần Thọ Việt, sinh ngày 15/6/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Reuschelstr. 10, 99510 Apolda
  Giới tính: Nam
  84. Nguyễn Hà Mỹ Linh, sinh ngày 09/01/1995 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Wongrowitzer Steig 27, 12555 Berlin
  Giới tính: Nữ
  85. Nguyễn Hà Thanh Thư, sinh ngày 15/9/1991 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Wongrowitzer Steig 27, 12555 Berlin
  Giới tính: Nữ
  86. Trần Thị Hồng Lan, sinh ngày 25/9/1970 tại Nam Định
  Hiện trú tại: Louis-Lewin-Str. 43, 12627 Berlin
  Giới tính: Nữ
  87. Trần Thị Thu Huyền, sinh ngày 08/6/1990 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Bundesalllee 195, 10717 Berlin
  Giới tính: Nữ
  88. Nguyễn Thị Minh Hải, sinh ngày 20/02/1988 tại Hà Tĩnh
  Hiện trú tại: Heinrichstr. 8, 25524 Itzehoe
  Giới tính: Nữ
  89. Bùi Bích Ngọc, sinh ngày 28/01/1998 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Kapt Rüter 117, 26871 Papenburg
  Giới tính: Nữ
  90. Khuất Đình Thắng, sinh ngày 18/01/1997 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Salzer Str. 9, 39218 Schönebeck
  Giới tính: Nam
  91. Trần Hải Tài, sinh ngày 23/5/1993 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại: Barnimer Str. 1, 16225 Eberswalde
  Giới tính: Nam
  92. Đặng Quỳnh Trang, sinh ngày 26/9/1991 tại Hải Dương
  Hiện trú tại: Lienbahnstr. 17, 26725 Emden
  Giới tính: Nữ
  93. Đặng Thu Huyền, sinh ngày 07/3/1993 tại Hải Dương
  Hiện trú tại: Lienbahnstr. 17, 26725 Emden
  Giới tính: Nữ
  94. Nguyễn Hải Nam Tim, sinh ngày 17/12/1997 tại CHLB Đức
  Hiện trú tại Bahnhofstr. 15A, 26506 Norden.
  Giới tính: Nam
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam của Quốc hội, số 56/2014/QH13
  Ban hành: 24/06/2014 Hiệu lực: 26/06/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới