Quyết định 949/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chủ tịch nướcSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:949/QĐ-CTNNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đại Quang
  Ngày ban hành:15/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC
  --------

  Số: 949/QĐ-CTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

  ---------------------

  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 212/TTr-CP ngày 23/5/2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Trần Đại Quang

   

  DANH SÁCH

  CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  (Kèm theo Quyết định số 949/QĐ-CTN ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch nước)

  1.

  Nguyễn Đức Mộc, sinh ngày 02/9/1965 tại Bắc Ninh
  Hiện trú tại: Bản Đon-nủn, huyện Xay-tha-ny, Thủ đô Viêng Chăn

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

  Giới tính: Nam

  2.

  Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 16/10/2002 tại Bắc Ninh

  Hiện trú tại: Bản Đon-nủn, huyện Xay-tha-ny, Thủ đô Viêng Chăn

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

  Giới tính: Nam

  3.

  Cao Ngọc Nhã, sinh ngày 12/8/1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Phôn-thăn, huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

  Giới tính: Nam

  4.

  Trần Thị Kim Huệ, sinh ngày 05/01/1979 tại Quảng Ngãi

  Hiện trú tại: Bản Na-xay, huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

  Giới tính: Nữ

  5.

  Phạm Văn Tùng, sinh ngày 01/10/2007 tại Quảng Ngãi

  Hiện trú tại: Bản Na-xay, huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

  Giới tính: Nam

  6.

  Phạm Văn Thạnh, sinh ngày 11/10/2012 tại Quảng Nam

  Hiện trú tại: Bản Na-xay, huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

  Giới tính: Nam

  7.

  Phạm Văn Tiến, sinh ngày 22/5/1972 tại Đà Nẵng

  Hiện trú tại: Bản Na-xay, huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

  Giới tính: Nam

  8.

  Vũ Văn Liệu, sinh ngày 12/10/1967 tại Nghệ An

  Hiện trú tại: Số 159, tổ 7, bản Phôn-sa-văn-cang, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng - khoảng.

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Công ty dầu nhựa lâm sản, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  Giới tính: Nam

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới