hieuluat

Thông báo 238/TB-VPCP vướng mắc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:238/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Văn Sơn
  Ngày ban hành:22/06/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:22/06/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  _____________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Số: 238/TB-VPCP

  Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

   

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

   

  Ngày 14 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ phó Tổ Công tác triển khai Đề án 06; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đại diện các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành và các điểm nghẽn triển khai Đề án 06 của Bộ Công an và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Từ sau Hội nghị giao ban trực tuyến lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 25 tháng 02 năm 2023 đến nay, công tác chỉ đạo, triển khai Đề án 06 tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp rất quyết liệt, quyết tâm chính trị của người đứng đầu các ngành, các cấp về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện Đề án 06 ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn, việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã có được những kết quả bước đầu ấn tượng, được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, cụ thể như: việc cung cấp các dịch vụ công trên môi trường điện tử được thúc đẩy mạnh mẽ, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, như việc cấp hộ chiếu, đăng ký dự thi qua mạng; đăng ký ô tô, xe máy phân cấp về đến cấp huyện, cấp xã... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với cơ quan công quyền, từ đó cũng hạn chế được tình trạng sách nhiễu, tham nhũng vặt trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội; Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực, chủ động rà soát, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Nghị quyết, 02 Chỉ thị, 01 Công điện; 03 Nghị định và 03 Thông tư[1] theo thẩm quyền tạo cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng để triển khai Đề án; Việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương cũng đã được đẩy mạnh thực hiện, hướng tới mục tiêu người dân chỉ phải khai báo một lần với Cơ quan nhà nước trong các giao dịch hành chính; Các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, như: làm sạch thông tin tín dụng ngân hàng; sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip thay thẻ ATM, xác thực đảm bảo chính xác danh tính, phòng chống rủi ro, gian lận; cung cấp dịch vụ chấm điểm tín dụng công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư; giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với dịch vụ ăn uống, chống thất thu thuế, thất thu ngân sách, thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản; Hệ thống các cơ sở dữ liệu nền tảng để chuyển đổi số quốc gia được hình thành và ngày càng được hoàn thiện[2]. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vận hành, kết nối, chia sẻ, xác thực, chuẩn hóa, “làm sạch” dữ liệu của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thúc đẩy hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp trong bối cảnh cách mạng 4.0, dữ liệu được xem như là một loại tài nguyên mới do con người tạo ra, nếu phát huy tốt chúng ta sẽ tạo ra được nhiều dư địa cho tăng trưởng kinh tế, nhất là nền kinh tế số, xã hội số,...

  2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ ra tại văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023. Ngoài ra, đến nay, các Bộ, ngành vẫn còn 10 nhiệm vụ quá hạn; 9/22 Bộ, ngành[3] chưa thực hiện kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tỷ lệ thực hiện số hóa dữ liệu để tái sử dụng của các Bộ, ngành là rất thấp.

  Để triển khai có hiệu quả Đề án 06 trong các tháng cuối năm 2023, đề nghị các Bộ, ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  - Bám sát 08 nhóm vấn đề, 21 nhiệm vụ cụ thể tại văn bản số 452/TTg-KSTT, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Kế hoạch chi tiết, phân công rõ cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” và hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở.

  - Các Bộ, ngành theo thẩm quyền thực hiện rà soát pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 06 và đề xuất sửa đổi theo hướng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu và các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó cần rà soát các quy định liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ chế liên thông, kết nối giữa hệ thống thông tin của Bộ, ngành mình với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

  - Hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư theo yêu cầu của Chính phủ tại 19 Nghị quyết chuyên đề; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng văn bản theo trình tự thủ tục rút gọn, áp dụng một văn bản sửa nhiều văn bản để khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ, cơ quan ngang bộ trước tháng 9 năm 2023.

  - Tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử bảo đảm thực chất, hiệu quả; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dùng, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

  - Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng chậm hoặc để quá hạn giải quyết hồ sơ; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc địa phương trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông, nhất là các hồ sơ quá hạn.

  - Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan mình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

  - Đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan mình bảo đảm kết nối thông suốt với phần mềm dịch vụ công liên thông; hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn; tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương thực hiện. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

  3. Bộ Công an

  - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNelD, từng bước thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNelD, đa dạng hóa các tiện ích và truyền thông để người dân thuận tiện tham gia sử dụng.

  - Rà soát, đánh giá việc triển khai phần mềm dịch vụ công liên thông, khắc phục các tồn tại, bảo đảm kết nối thông suốt, cập nhật, đồng bộ trạng thái hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

  - Hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc khai thác, trích xuất dữ liệu công dân do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh tại thời điểm giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đúng thẩm quyền, phạm vi khai thác dữ liệu và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

  4. Bộ Tư pháp với vai trò là thường trực Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Bộ, cơ quan rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần điều chỉnh ngay sau khi Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được thông qua; kịp thời tham mưu, đề xuất Chương trình, Kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, bảo đảm việc chuyển đổi từ phương thức làm việc truyền thống sang môi trường điện tử. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2023.

  5. Bộ Thông tin và Truyền thông

  - Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2023 để làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia.

  - Khẩn trương hoàn thành Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2023.

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo trình tự thủ tục rút gọn; trong đó, có cơ chế, chính sách mới về đầu tư, về thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho chuyển đổi số. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2023.

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá an ninh, an toàn, bảo mật thông tin và công bố chất lượng các nền tảng, hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

  - Cập nhật, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0) trong tháng 9 năm 2023; hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ việc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0). Hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

  - Hướng dẫn, đánh giá, công bố chất lượng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương và ban hành định mức, đơn giá, chi phí xây dựng các hệ thống nêu trên để các Bộ, ngành, địa phương tham khảo, lựa chọn. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

  6. Bộ Tài chính

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành cơ chế tài chính mới về thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên cho việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số; nghiên cứu phương án thu phí, giá các dịch vụ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp để tái đầu tư, duy trì, quản lý, phát triển hệ thống công nghệ thông tin.

  - Xây dựng Kế hoạch, chủ trì phối hợp với Bộ Công an tập trung triển khai các giải pháp về đồng bộ dữ liệu thuế, sử dụng căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử là mã số thuế và định danh trong các giao dịch điện tử để nâng cao hiệu quả thu thuế. Phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh kết nối hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí, siêu thị,...

  7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các dự án công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số.

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành cơ chế, chính sách đầu tư cho chuyển đổi số vào hạ tầng, đường truyền, thiết bị, phần mềm và con người; nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi các quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin có tính chất đặc thù (tài nguyên tri thức, sáng tạo, mới, khó xác định giá thầu, ít nhà cung cấp...). Hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

  8. Bộ Công Thương

  - Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động thương mại điện tử phù hợp với dự án Luật được ban hành theo hướng tích hợp, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng tài khoản định danh điện tử, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thúc đẩy thương mại điện tử, quản lý thuế.

  - Phối hợp với Bộ Công an triển khai ngay việc tích hợp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc dữ liệu dân cư để xác thực chủ thể của hoạt động thương mại điện tử tham gia giao kết hợp đồng trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam; quản trị, vận hành, bảo đảm ổn định Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam. Bộ Công an hỗ trợ việc tích hợp tài khoản định danh điện tử để cung cấp dịch vụ xác thực điện tử.

  9. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  - Đẩy nhanh tiến độ cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, kết nối, xác thực Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

  - Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu có phương án cụ thể để quản lý di biến động về người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; tình hình người lao động bị mất việc làm, người đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm; trợ giúp khi cần thiết cho người lao động hưởng các lợi ích chính đáng theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, kịp thời. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9 năm 2023.

  10. Bộ Nội vụ

  - Chỉ đạo thực hiện thanh tra công vụ, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, đề xuất kiểm điểm nghiêm khắc đối với các cán bộ, công chức thực hiện không đúng quy định.

  - Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.

  11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tích hợp thông tin tài khoản khách hàng qua thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNelD để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, thất nghiệp, thiên tai, bệnh dịch,... thanh toán không dùng tiền mặt.

  12. Văn phòng Chính phủ

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan, địa phương liên quan xây dựng, hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 2023.

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng lịch để kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 9 năm 2023.

  13. Giao Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và truyền thông theo chức năng nhiệm vụ báo cáo tình hình triển khai Đề án 06 tại phiên họp Chính phủ, trong đó chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu của các Bộ, ngành làm tốt, chưa tốt việc triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để biểu dương, phê bình, kiểm điểm.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./

   

  Nơi nhận:
  - TTgCP, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
  - Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  - Thường trực TCTTK ĐA06 (C06, Bộ Công an);
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, Trợ lý, Thư ký PTTg Trần Hồng Hà, các Vụ, đơn vị: TH, KGVX, KTTH, NC, PL, Cổng TTĐTCP;
  - Lưu: VT, KSTT (3). Hữu

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Trần Văn Sơn

   

   


  [1] Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định sửa đổi các Nghị định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; Thông tư quy định về số hóa; Thông tư quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu; Thông tư quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được khai thác từ CSDL quốc gia về dân cư; ....

  [2] Đến nay Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 13 bộ, ngành, 63 địa phương và 04 Doanh nghiệp Nhà nước (EVN và 03 nhà mạng viễn thông).

  [3] Các Bộ, cơ quan: Ngoại giao, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 238/TB-VPCP vướng mắc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu:238/TB-VPCP
  Loại văn bản:Thông báo
  Ngày ban hành:22/06/2023
  Hiệu lực:22/06/2023
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Văn Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X