hieuluat

Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất thi việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X