Bảo hiểm

Bảo hiểm thai sản: Cần biết gì để tránh bị thiệt?

Bảo hiểm thai sản: Cần biết gì để tránh bị thiệt?

Bảo hiểm thai sản là từ gọi chung cho chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội và khoản tiền, khoản lợi ích mà khách hàng được nhận khi tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm về thai sản với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Để được hưởng chế độ thai sản hoặc hưởng các lợi ích từ các gói bảo hiểm thì người lao động, khách hàng phải đảm bảo các điều kiện nhất định cũng như phải có hồ sơ, giấy tờ đầy đủ theo quy định hoặc theo thỏa thuận.

Có 5 loại hợp đồng bảo hiểm từ 01/01/2023 là loại nào?

Có 5 loại hợp đồng bảo hiểm từ 01/01/2023 là loại nào?

Hợp đồng bảo hiểm thường được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên kinh doanh bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chỉ được ký kết với phạm vi, nội dung và loại hợp đồng theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Hiện có bao nhiêu loại hợp đồng bảo hiểm? Nguyên tắc giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm là gì?  

Công ty cũ chưa chốt sổ, có được đóng tiếp BHXH chỗ mới?

Công ty cũ chưa chốt sổ, có được đóng tiếp BHXH chỗ mới?

Sau khi người lao động nghỉ việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (NLĐ) đó. Vậy trường hợp công ty cũ chưa chốt sổ thì có được đóng tiếp BHXH ở nơi làm mới không?