hieuluat

Lao động

Không nghỉ hết phép năm 2022 có được thanh toán tiền?

Không nghỉ hết phép năm 2022 có được thanh toán tiền?

Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 ra sao? Năm 2022, nghỉ không hết số ngày phép năm, được thanh toán tiền không? Cách tính tiền nghỉ phép năm thế nào? Cùng giải đáp trong bài viết sau đây.

X