hieuluat

Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành: 28/12/2018 Không còn phù hợp Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam Ban hành: 21/08/2018 Chưa xác định Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Ban hành: 21/08/2018 Chưa xác định Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay Ban hành: 13/08/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ban hành: 10/08/2018 Không còn phù hợp Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Ban hành: 31/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường Ban hành: 26/07/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia Ban hành: 23/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu Ban hành: 23/07/2018 Chưa xác định Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Ban hành: 11/07/2018 Không còn phù hợp Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 01/HNVB-VPCP năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ban hành: 11/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp Ban hành: 10/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản Ban hành: 10/07/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng chỉ số Ban hành: 10/07/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 2950/VBHN-BVHTTDL năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Ban hành: 06/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa Ban hành: 04/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam Ban hành: 02/07/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Ban hành: 29/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật An toàn thực phẩm Ban hành: 29/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Văn bản được hợp nhất Lược đồ Tải về
X