hieuluat

Cán bộ-Công chức-Viên chức

Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022Ban hành: 30/11/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 24/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Ban hành: 29/11/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạmBan hành: 22/11/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4488/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022Ban hành: 21/11/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 905/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030"Ban hành: 17/11/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịchBan hành: 03/11/2022 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 4419/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022Ban hành: 02/11/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 14/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàngBan hành: 31/10/2022 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thaoBan hành: 25/10/2022 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 12/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trườngBan hành: 24/10/2022 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 83/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lýBan hành: 18/10/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3256/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việcBan hành: 03/10/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 61/KH-LĐLĐ của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phốBan hành: 22/09/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5032/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYTBan hành: 15/09/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 20-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luậtBan hành: 08/09/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trịBan hành: 06/09/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 07/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữBan hành: 31/08/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 13/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thôngBan hành: 26/08/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quy định 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cửBan hành: 18/08/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 247a/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lậpBan hành: 16/08/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X