hieuluat

Công nghiệp

Nghị định 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầuBan hành: 17/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 23/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loạiBan hành: 15/11/2023 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điệnBan hành: 08/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6504/BTC-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 21/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 782/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tớiBan hành: 04/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệBan hành: 23/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5655/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 21/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4790/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 21/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4228/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 03/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 45/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khíBan hành: 01/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3380/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 01/06/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2390/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 21/04/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 09/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCTBan hành: 21/04/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2075/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 11/04/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1576/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 21/03/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1325/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 13/03/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 831/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 21/02/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 639/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 13/02/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 288/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầuBan hành: 18/01/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầuBan hành: 03/01/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X