hieuluat

COVID-19

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ban hành: 31/01/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ban hành: 30/01/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 186/LS-QHLS của Cục Lãnh sự về việc quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh Trung Quốc Ban hành: 17/01/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 Ban hành: 09/01/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1473/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong dịp Tết và mùa lễ hội Ban hành: 30/12/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4413/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Ban hành: 30/12/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 1669/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Ban hành: 12/12/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 24/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ban hành: 29/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5862/BYT-DP của Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 17/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4968/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm Ban hành: 13/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4920/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR Ban hành: 09/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4895/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh COVID-19 đối với các cơ sở y tế công lập có thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 Ban hành: 08/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Ban hành: 30/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2846/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 30/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4619/BYT-DP của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 25/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2282/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 24/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2275/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện Ban hành: 23/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5352/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về tình hình tiếp nhận, triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 18/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4426/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 Ban hành: 17/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5249/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 Ban hành: 16/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X