COVID-19

Công văn 1439/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥ 12 tuổi đã tiêm mũi 1 Ban hành: 21/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3229/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi Ban hành: 21/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2003/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và thực hiện chiến dịch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 15/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 10/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 771/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 10/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 764/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, Thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 09/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) Ban hành: 03/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 162/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 02/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2860/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Ban hành: 02/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1246/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 31/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2232/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Ban hành: 30/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1228/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng vắc xin Pfizer & Moderna tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Ban hành: 30/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 710/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 27/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2758/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường khám, chữa bệnh thường quy và cho người sau khi mắc COVID-19 Ban hành: 27/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 708/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 26/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1341/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 Ban hành: 24/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 702/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 24/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 586/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Ban hành: 20/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1137/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 Ban hành: 19/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1633/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa Ban hành: 19/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về