hieuluat

Đất đai-Nhà ở

Nghị định 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đaiBan hành: 05/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Đất đai của Quốc hội, số 31/2024/QH15Ban hành: 18/01/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội, số 29/2023/QH15Ban hành: 28/11/2023 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Nhà ở của Quốc hội, số 27/2023/QH15Ban hành: 27/11/2023 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 991/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dânBan hành: 22/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 14/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đaiBan hành: 16/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 09/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trìnhBan hành: 16/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 965/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đấtBan hành: 13/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023Ban hành: 03/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4157/BXD-QLN của Bộ Xây dựng tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ởBan hành: 15/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini)Ban hành: 13/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhBan hành: 05/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Thành phố Hà NộiBan hành: 06/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 3475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền các nội dung thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà NộiBan hành: 04/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựngBan hành: 20/06/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 469/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vữngBan hành: 25/05/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 02/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chínhBan hành: 15/05/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ởBan hành: 10/05/2023 Còn Hiệu lựcTóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thểBan hành: 06/05/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 03/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiBan hành: 28/04/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X