Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Công văn 1497/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông năm học 2021-2022 Ban hành: 13/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 1466/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc không tuyển sinh vào lớp 10 Tích hợp ở một số trường Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 Ban hành: 11/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 26/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 Ban hành: 11/05/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Ban hành: 11/05/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1410/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo cấu trúc đề thi Kỳ thi nghề phổ thông năm học 2021-2022 Ban hành: 09/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính danh mục sách giáo khoa kèm theo Quyết định 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 Ban hành: 09/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1406/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Ban hành: 09/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1396/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 Ban hành: 06/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1388/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Điều 46 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Ban hành: 05/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Ban hành: 27/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 27/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1263/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhắc nhở thực hiện cập nhật thông tin cá nhân của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 Ban hành: 26/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1581/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mua máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” Ban hành: 22/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1560/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu ngành Ban hành: 21/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 Ban hành: 19/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1523/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 Ban hành: 19/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 1125/TB-SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 Ban hành: 15/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 1126/TB-SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên năm học 2022-2023 Ban hành: 15/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1029/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 Ban hành: 15/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1121/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 Ban hành: 15/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về