Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Công văn 3738/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 Ban hành: 09/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Ban hành: 05/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 03/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3585/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định 72-QĐ/TW Ban hành: 02/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài Ban hành: 26/07/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông Ban hành: 26/07/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 3920/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023 Ban hành: 21/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3175/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông Ban hành: 21/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ Ban hành: 12/07/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 770/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Ban hành: 11/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1041/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài, năm học 2022-2023 Ban hành: 09/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1042/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 Ban hành: 09/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 2287/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai công tác Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đằng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 Ban hành: 04/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1751/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông Ban hành: 22/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 643/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông Ban hành: 10/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 10/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non Ban hành: 06/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học Ban hành: 06/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 30/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 Ban hành: 03/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2318/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 Ban hành: 03/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về