hieuluat

Hành chính

Công văn 1053/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển ý kiến Thành viên Chính phủ về 3 Đề ánBan hành: 19/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaBan hành: 15/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024Ban hành: 05/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4144/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hộiBan hành: 07/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"Ban hành: 07/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4384/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ và công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Quyết định 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủBan hành: 01/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 72/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chínhBan hành: 01/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030Ban hành: 30/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của Quốc hội, số 30/2023/QH15Ban hành: 28/11/2023 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024Ban hành: 23/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 25-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trịBan hành: 10/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2683/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư phápBan hành: 09/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 103/2023/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024Ban hành: 09/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 14/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đaiBan hành: 16/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quy định 124-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trịBan hành: 04/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tôBan hành: 26/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025Ban hành: 20/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 02/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chínhBan hành: 11/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 217/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hà NộiBan hành: 23/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3792/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030Ban hành: 21/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X