hieuluat

Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Thông tư 02/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiếnBan hành: 12/06/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 61/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"Ban hành: 06/06/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 43/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệBan hành: 19/04/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 01/2024/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dânBan hành: 11/04/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 25/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"Ban hành: 27/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 1/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởngBan hành: 24/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 18/2024/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệBan hành: 21/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởngBan hành: 31/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 25/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàngBan hành: 31/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 143/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt NamBan hành: 27/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 25-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trịBan hành: 10/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 15/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụBan hành: 15/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chứcBan hành: 20/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 322/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023Ban hành: 09/12/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 89-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sởBan hành: 01/12/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quy định 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạmBan hành: 06/07/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Thi đua, khen thưởng của Quốc hội, số 06/2022/QH15Ban hành: 15/06/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1706/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2021-2022Ban hành: 27/05/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Hướng dẫn 121/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19Ban hành: 13/01/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 18/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 40/2019/TT-BCT ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công ThươngBan hành: 19/11/2021 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X