Thuế-Phí-Lệ phí

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng Ban hành: 27/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 38/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư Ban hành: 24/06/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Ban hành: 20/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 32/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông Ban hành: 09/06/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 33/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước Ban hành: 09/06/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 25534/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về người nộp lệ phí môn bài Ban hành: 03/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 25017/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP Ban hành: 01/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP Ban hành: 27/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1727/TCT-QLRR của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử Ban hành: 23/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 32/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước Ban hành: 21/05/2022 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4534/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn phí thị thực cho các đối tượng tham dự SEA Games 31 Ban hành: 20/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 22148/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 16/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 22241/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Ban hành: 16/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 21884/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần tiền lương làm thêm giờ Ban hành: 13/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 18175/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc Ban hành: 26/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1024/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản Ban hành: 07/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 11791/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn Ban hành: 31/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 04/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ban hành: 30/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2834/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn Ban hành: 29/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10585/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP Ban hành: 28/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về