hieuluat

Thuế-Phí-Lệ phí

Nghị định 94/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu thống kê trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ban hành: 07/11/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 53393/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai Ban hành: 04/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Ban hành: 30/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 13/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Ban hành: 30/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 52118/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 28/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 50820/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 20/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 327/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí và sách giáo khoa Ban hành: 13/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5708/BYT-TCDS của Bộ Y tế về việc thông báo không thu phí gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí theo Quyết định 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 11/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 59/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải Ban hành: 29/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2224/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn, triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử giai đoạn 01 Ban hành: 24/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 46739/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Ban hành: 23/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 3573/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 21/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 46351/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Ban hành: 21/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9516/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt Ban hành: 19/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 273/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia Ban hành: 15/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 45095/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp Ban hành: 13/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 Ban hành: 12/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 44297/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế hoạt động quảng cáo trên Facebook Ban hành: 09/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 43725/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản Ban hành: 06/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2534/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 Ban hành: 26/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
X