hieuluat

Thuế-Phí-Lệ phí

Thông tư 09/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpBan hành: 05/02/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 10/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sảnBan hành: 05/02/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 12/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi genBan hành: 05/02/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 11/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhBan hành: 02/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 296/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế hoạt động quảng cáo trên GoogleBan hành: 24/01/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4850/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giớiBan hành: 24/01/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4852/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội xuất hóa đơn đối với hộ kinh doanhBan hành: 24/01/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 94/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hộiBan hành: 28/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 13870/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc sử dụng chứng từ thay thế hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp chế xuấtBan hành: 18/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờnBan hành: 18/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 90/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Ban hành: 13/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5435/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăngBan hành: 04/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 1284/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầuBan hành: 01/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 84/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027Ban hành: 01/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 107/2023/QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầuBan hành: 29/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2353/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máyBan hành: 31/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 63/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyếnBan hành: 16/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 11239/BTC-CST của Bộ Tài chính xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024Ban hành: 13/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 61/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảmBan hành: 28/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhBan hành: 19/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
X