Y tế-Sức khỏe

Quyết định 1751/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông Ban hành: 22/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3229/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi Ban hành: 21/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1439/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥ 12 tuổi đã tiêm mũi 1 Ban hành: 21/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2003/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và thực hiện chiến dịch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 15/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 10/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 771/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 10/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 764/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, Thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 09/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 686/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao phụ trách điều hành Bộ Y tế Ban hành: 07/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) Ban hành: 03/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 162/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 02/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2860/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Ban hành: 02/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1442/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 của ngành Giáo dục Ban hành: 01/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1246/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 31/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2826/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác khám sức khỏe Ban hành: 31/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1228/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng vắc xin Pfizer & Moderna tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Ban hành: 30/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1384/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh giun lươn Ban hành: 30/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 710/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 27/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2758/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường khám, chữa bệnh thường quy và cho người sau khi mắc COVID-19 Ban hành: 27/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 708/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 26/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3449/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ Ban hành: 26/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về