hieuluat

Văn bản mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Nghị định 42/2024/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động lấn biểnBan hành: 16/04/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2450/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024Ban hành: 12/04/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1511/BLĐTBXH-CATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024Ban hành: 11/04/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 32/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024Ban hành: 05/04/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phươngBan hành: 05/04/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1385/BLĐTBXH-CATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024Ban hành: 04/04/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 02/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sựBan hành: 03/04/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hàng Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lậpBan hành: 02/04/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 35/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"Ban hành: 02/04/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người láiBan hành: 31/03/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 06/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốcBan hành: 31/03/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 01/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt NamBan hành: 29/03/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạmBan hành: 29/03/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025Ban hành: 28/03/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hộiBan hành: 27/03/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 04/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn QuốcBan hành: 27/03/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viênBan hành: 26/03/2024 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1277/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024Ban hành: 22/03/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 809/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn Thành phố Hà NộiBan hành: 21/03/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 23/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàngBan hành: 20/03/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X