Văn bản Ủy ban nhân dân

Công văn 5540/SYT-VP của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường truyền thông về sự cần thiết và hiệu quả của tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở trẻ em Ban hành: 12/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 5539/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng công tác thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình hiện nay Ban hành: 12/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 Ban hành: 09/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 88/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên Ban hành: 03/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2430/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 28/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2492/UBND-DA của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn Thành phố Ban hành: 21/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 3920/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023 Ban hành: 21/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên Ban hành: 20/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên ngành y tế Ban hành: 20/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4799/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue Ban hành: 14/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1042/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 Ban hành: 09/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1041/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài, năm học 2022-2023 Ban hành: 09/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 191/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi Ban hành: 08/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 06/07/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 2287/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai công tác Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đằng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 Ban hành: 04/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Ban hành: 29/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3157/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính Thông báo 2659/TB-BHXH ngày 20/5/2022 hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Ban hành: 15/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2003/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và thực hiện chiến dịch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 15/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 10/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Ban hành: 09/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về