Văn bản Ủy ban nhân dân

Công văn 4156/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã Ban hành: 03/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4322/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã Ban hành: 02/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 26/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới Ban hành: 02/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3427/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" Ban hành: 01/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 20791/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer) Ban hành: 30/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 3997/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 30/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 25/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Ban hành: 26/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3909/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 23/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Phương án 263/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 23/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 632/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã Ban hành: 21/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3995/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh các huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 20/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4095/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) Ban hành: 19/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3844/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar Ban hành: 18/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 24/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội Ban hành: 18/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 12318/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố: Cấp độ 2) Ban hành: 17/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 23/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới Ban hành: 16/11/2021 Đình chỉ một phần hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 3900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 16/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3818/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống Ban hành: 16/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 19242/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khoảng cách tối thiểu giữa 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca Ban hành: 12/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang Ban hành: 08/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về