hieuluat

Văn bản Ủy ban nhân dân

Kế hoạch 976/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Ban hành: 06/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 58/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2024 trên địa bàn Thành phố Đà NẵngBan hành: 15/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 25985/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về báo cáo sử dụng lao độngBan hành: 17/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhBan hành: 11/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024Ban hành: 21/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 4211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025Ban hành: 20/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhBan hành: 19/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini)Ban hành: 13/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2886/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà NộiBan hành: 08/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhBan hành: 05/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3075/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2023-2024Ban hành: 23/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 217/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hà NộiBan hành: 23/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3009/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà NộiBan hành: 18/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4161/SGDĐT-KTKD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2023 - 2024Ban hành: 03/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1257/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiBan hành: 25/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2185/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủBan hành: 14/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 3347/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CPBan hành: 11/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 3541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà NộiBan hành: 07/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Thành phố Hà NộiBan hành: 06/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 3475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền các nội dung thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà NộiBan hành: 04/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
X