hieuluat

Văn bản Ủy ban nhân dân

Công văn 4488/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 Ban hành: 21/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 4543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Thành phố) Ban hành: 18/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 296/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 15/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 7405/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa Ban hành: 15/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3694/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 1039/CĐ-TTg ngày 02/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu Ban hành: 04/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 52118/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 28/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 280/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 28/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4102/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 Ban hành: 26/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 7437/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy trình báo động đỏ đối với bệnh nhân Sốt xuất huyết Dengue Ban hành: 19/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 3916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng thực hiện việc lập Đề án thành lập quận, phường của 05 huyện Ban hành: 18/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 10/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3256/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc Ban hành: 03/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3195/UBND-TNMT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 28/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2928/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023 Ban hành: 21/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3279/SGDĐT-TTr của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2022-2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 13/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2975/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 Ban hành: 12/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 Ban hành: 12/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố Ban hành: 09/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2680/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm công tác y tế trường học; an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai nạn thương tích và giáo dục an toàn giao thông năm học 2022-2023 Ban hành: 08/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Thành phố Hà Nội Ban hành: 07/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
X