hieuluat

Kế hoạch 1749/KH-BVHTTDL phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1749/KH-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Quang Tùng
  Ngày ban hành: 08/05/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  ___________

  Số: 1749/KH-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

   

   

  KẾ HOẠCH

  Phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

  ______________

   

  Trin khai Chỉ thị s19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đẩy lùi được dịch Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” với các nội dung chính như sau:

  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục tiêu

  Kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch tới các vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19.

  2. Yêu cầu

  - Thu hút sự vào cuộc tích cực của các địa phương, hãng hàng không, doanh nghiệp liên quan du lịch nhằm khôi phục thị trường nội địa.

  - Đảm bảo các quy định, điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

  II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

  1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông: Quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn; việc các địa phương mở cửa lại du lịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch.

  2. Xây dựng, triển khai các gói kích cầu du lịch: Giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng với giá hợp lý kèm theo những ưu đãi và cam kết của các nhà cung cấp dịch vụ theo chương trình du lịch trọn gói hoặc từng phần dịch vụ.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch)

  - Phi hợp với các địa phương và các bên liên quan tchức phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” theo Kế hoạch này tại một số địa bàn du lịch trọng điểm, nhằm thu hút sự vào cuộc của các hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tác; thực hiện truyền thông để các bên và du khách có thông tin, tham gia tích cực.

  - Phi hp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa.

  2. Các SDu lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

  - Tham mưu cho UBND cấp tỉnh:

  + Tổ chức phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn.

  + Thông tin rộng rãi về việc mở cửa các điểm du lịch, về mức độ an toàn, sẵn sàng thu hút khách du lịch; đồng thời xây dựng các quy định, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

  + Có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm phí, lệ phí tham quan tại các di tích, điểm tham quan, bảo tàng, điểm du lịch do địa phương quản lý, góp phần giảm giá thành, tăng hấp dẫn các gói kích cầu du lịch.

  - Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp liên quan du lịch trên địa bàn tham gia; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

  - Đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng theo Kế hoạch này.

  3. Hip hi Du lch Vit Nam và Hip hi Du lch ở các đa phương

  - Hưởng ứng tham gia và chủ động có kế hoạch triển khai Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam.

  - Khuyến khích các doanh nghiệp thành viên xây dựng chính sách giảm giá dịch vụ phục vụ khách du lịch, phối hp với các hãng hàng không, vận tải, các bên cung ứng dịch vụ thành lập liên minh kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm.

  4. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch

  - Hưởng ứng, tham gia Chương trình “Ngưi Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; xây dựng các chương trình kích cầu/khuyến mại/giảm giá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

  - Cung cấp thông tin, thông báo về dịch vụ và giá cả khuyến mại, thực hiện đúng cam kết với khách du lịch; đồng thời tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách.

  - Xây dựng môi trường du lịch chất lượng, vệ sinh, văn minh, thân thiện và thực hiện tốt các quy định về an toàn trong phòng chống dịch.

  5. Đnghị các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải du lịch

  - Xem xét có chính sách giảm giá vé; cùng với các doanh nghiệp du lịch, điểm đến xây dựng các chương trình du lịch trọn gói, có chất lượng, với giá ưu đãi nhằm kích cầu du lịch nội địa.

  - Thực hiện và tuyên truyền công tác đảm bo an toàn cho hành khách.

  IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

  Thời gian triển khai Kế hoạch từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  V. KINH PHÍ TRIN KHAI

  Kinh phí triển khai Kế hoạch từ chương trình xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch của các địa phương, doanh nghiệp và các nguồn hp pháp khác./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ trưng, các Thứ trưởng;
  - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX);
  - UBND các t
  nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - TCDL, các Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
  - Các Sở DL, S
  VHTTDL, S VHTTTTDL;
  - Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch địa phương;
  - Các doanh nghi
  p du lch, các hãng hàng không;
  - Lưu: VT, TCDL, PND (350).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Quang Tùng

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 1749/KH-BVHTTDL phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu: 1749/KH-BVHTTDL
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 08/05/2020
  Hiệu lực: 08/05/2020
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Quang Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X