hieuluat

Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL Hội nghị đối thoại về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3672/KH-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Thị Hà
  Ngày ban hành:06/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:06/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

  ______________

  Số: 3672/KH-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

   

                                                                            

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

  ___________

   

  Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-585 ngày 14/4/2020 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015­2020 về việc phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585) và Quyết định số 1176/QĐ-585 ngày 20/5/2020 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc chọn Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tham gia thực hiện hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài tại tỉnh Phú Thọ như sau:

  1. Tên hoạt động: Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

  2. Mục đích hội nghị đối thoại

  - Triển khai có hiệu quả các nội dung theo hợp đồng giao việc giữa Ban Quản lý Chương trình 585 và Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

  - Rà soát, đánh giá để đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp, sự phù hợp với thực tế về vấn đề công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

  - Giới thiệu các quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài cần được phổ biến đến các doanh nghiệp tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp, các doanh nghiệp được hỗ trợ kịp thời.

  - Trao đổi khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài, quy định thủ tục hành chính về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước; tạo điều kiện để các cơ quan và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các tổ chức được kiến nghị, trao đổi các vướng mắc trong quá trình kinh doanh và quá trình thực hiện quy định của pháp luật có liên quan. Từ đó, Vụ Pháp chế nắm bắt, tổng hợp để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

  - Đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề xuất cơ chế phối hợp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

  - Tạo điều kiện để các cơ quan và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được kiến nghị, trao đổi các vướng mắc trong quá trình kinh doanh và quá trình thực thi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Từ đó, Vụ Pháp chế nắm bắt, tổng hợp để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và để định hướng cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp những năm tiếp theo đặc biệt là sau khi chương trình 585 kết thúc.

  - Thông qua hội nghị, các cơ quan, tổ chức trao đổi khó khăn, vướng mắc bất cập trong thực hiện quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

  3. Nội dung chi tiết

  a) Thời gian, địa điểm:

  - Thời gian: Dự kiến ngày 20/10/2020

  Buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

  - Địa điểm: Tại Khách sạn X2 Vibe Việt Trì (thuộc Công ty TNHH An Thành Plaza), Khu trung tâm thương mại và nhà ở Biệt thự Đồng Mạ, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  b) Nội dung, chương trình:

  - Đăng ký đại biểu

  - Phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại

  - Trình bày các tham luận dự kiến:

  + Giới thiệu Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

  + Các quy định về quyền công bố tác phẩm tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009.

  + Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm điện ảnh ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Điện ảnh trong thực tiễn.

  + Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm thuộc lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Nghệ thuật biểu diễn trong thực tiễn.

  + Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong thực tiễn.

  + Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm bản đồ, bản vẽ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này trong thực tiễn.

  + Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm thuộc lĩnh vực xuất bản, báo chí ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn.

  + Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm kiến trúc ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Bộ Xây dựng trong thực tiễn.

  + Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa tại tỉnh Phú Thọ, những vướng mắc, bất cập và đề xuất phương án xử lý.

  + Đánh giá sự phù hợp của quy định của Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

  - Đối thoại giữa ban tổ chức và doanh nghiệp.

  c) Thành phần tham dự:

  Số lượng đại biểu dự kiến là 100 người gồm:

  Cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp; luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp.

  4. Nguồn kinh phí: Hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015­2020 - Bộ Tư pháp.

  Trên đây là Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc tổ chức hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài tại tỉnh Phú Thọ.

  Trân trọng báo cáo Ban quản lý Chương trình 585./.

   

   

   

  Nơi nhận:

  - BQL chương trình 585 (để báo cáo);

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);

  - Lưu: VT, PC, Hưng.15.

   

   

  TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

  PHÓ VỤ TRƯỞNG

   

   

   

  Lê Thị Hà

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài
  Ban hành: 05/12/2000 Hiệu lực: 20/12/2000 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 19/06/2009 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL Hội nghị đối thoại về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu:3672/KH-BVHTTDL
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:06/10/2020
  Hiệu lực:06/10/2020
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Thị Hà
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X