Văn bản hợp nhất 3208/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quy chế quản lý xây dựng tượng đài

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 3208/VBHN-BVHTTDL năm 2013 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật)

Văn bản liên quan

Văn bản mới