hieuluat

19/VBHN-BCT năm 2018 Thông tư mẫu biên bản, quyết định sử dụng HĐ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính Quản lý TTa

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X