Công văn 4465/VPCP-KTN tình hình triển khai công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2015

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:4465/VPCP-KTNNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành:08/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng, Giao thông
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  ----------
  Số: 4465/VPCP-KTN
  V/v:Tình hình triển khai thi công, nghiệm thu và chất lượng các công trình do Hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2015.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

   
   
  Kính gửi: Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng.
   
   
  V đ nghị của Hội đng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (Báo cáo số 10/BC-HĐNTNN ngày 04 tháng 02 năm 2016) về việc báo cáo tình hình triển khai thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng và chất lượng các công trình do Hội đồng nghiệm thu nhà nước t chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2015, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:
  1. Đồng ý Báo cáo tình hình triển khai thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng và chất lượng các các công trình do Hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2015 của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên.
  2. Đối với các công trình chưa đủ điều kiện chấp thuận nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu nhà nước tiếp tục theo dõi, kiểm tra đối với các công trình Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh, công trình Thủy điện Sông Tranh 2 và công trình Thủy điện Nậm Chiến. Đồng thời kiểm tra, đánh giá các hạng mục công trình cầu Cửa Đại và giao lại cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.
  Đối với công trình Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, kiểm tra và nghiệm thu theo quy định. Các địa phương có công trình đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông đi qua phải có biện pháp chống tái lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn đường và tổ chức quy hoạch xây dựng các khu dân cư dọc tuyến đường.
  Đối với các công trình Nhà máy Nhiệt điện, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7898/VPCP-KTN ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.
  3. Hội đồng nghiệm thu nhà nước tiếp tục thực hiện nghiệm thu, kiểm tra đối với các công trình chưa hoàn thành (Mục I của Phụ lục II kèm theo Báo cáo số 10/BC-HĐNTNN ngày 04 tháng 02 năm 2016) và cho phép triển khai thi công đối với các công trình đề xuất mới (các công trình số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15 và 16 trong Mục II của Phụ lục II kèm theo Báo cáo số 10/BC-HĐNTNN ngày 04 tháng 02 năm 2016).
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
  - Bộ Xây dựng;
  - Cục Giám định NN về chất lượng CTXD - Bộ XD;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
  - Lưu: VT, KTN (3). Nghĩa
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Văn Tùng

   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4465/VPCP-KTN tình hình triển khai công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2015

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu:4465/VPCP-KTN
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:08/06/2016
  Hiệu lực:08/06/2016
  Lĩnh vực:Xây dựng, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Nguyễn Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới