hieuluat

QCVN 17:2018/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời do Bộ Xây dựng ban hành

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
  Ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
  Ban hành: 20/05/2018 Hiệu lực: 01/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  03
  Thông tư 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời
  Ban hành: 31/10/2013 Hiệu lực: 01/05/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X