hieuluat

Thông báo 258/TB-VPCP kết luận về tình hình triển khai lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:258/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành:24/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:24/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 258/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

  THÔNG BÁO

  Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH MỞ RỘNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

  Ngày 12 tháng 7 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

  Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; đại diện Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

  Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình triển khai lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THC HIỆN

  1. Về việc lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

  - Việc lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư mở rộng sân bay cho giai đoạn trước mắt và lâu dài, đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả quỹ đất trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; đồng thời, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao về vận tải hàng không của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian chưa có sân bay Long Thành, vừa đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

  - Bộ Giao thông vận tải đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó đã thể hiện được các đề xuất phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất của khu vực sân bay Tân Sơn Nht.

  Tuy nhiên, phương án đề xuất quy hoạch các khu chức năng của sân bay chưa rõ, chưa phân định cụ thể về chức năng hoạt động dân dụng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của sân bay; đồng thời, chưa thống nhất phương án sử dụng, khai thác quỹ đất trong khu vực sân bay hiện do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

  2. Về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

  - Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tích cực trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn I).

  - Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tích cực trong việc chỉ đạo thực hiện công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

  Tuy nhiên, các bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã bị chậm so với tiến độ khoảng 06 tháng; đến nay, chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

  Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do có vướng mắc về một số quy định của pháp luật có liên quan về nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, sự phối hợp của các bộ, ngành với địa phương còn nhiều bất cập, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu về tiến độ Dự án.

  II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

  1. Đối với việc lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

  Đđẩy nhanh tiến độ thực hiện, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện các công việc sau:

  a) Bộ Giao thông vận tải tổ chức rà soát, tính toán lại cụ thể diện tích đất trong khu vực sân bay sử dụng cho các mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế; trên cơ sở đó, xác định cụ thể chức năng của sân bay là sân bay dân dụng đồng thời sử dụng cho mục đích quốc phòng khi cần thiết; từ đó, xác định diện tích đất cần thiết để xây dựng nhà ga dân dụng và nhà ga dùng chung đảm bảo hiệu quả.

  b) Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với Bộ Quốc phòng về diện tích đất (hiện do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng) sẽ được dành cho việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất; đồng thời, tính toán kỹ lưỡng khu vực dùng chung dân dụng và quốc phòng, và việc quản lý, điều hành sân bay đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động hàng không.

  Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải xác định cụ thể chức năng, nhu cầu đầu tư mở rộng sân bay để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và đảm bảo công suất của sân bay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng phương án bố trí nhà ga đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả cao trong việc sử dụng quỹ đất trong khu vực sân bay.

  c) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và cơ quan liên quan xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư mở rộng sân bay, trong đó xác định rõ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

  d) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực sân bay đảm bảo việc đầu tư và khai thác, sử dụng đường giao thông được thuận tiện và bảo vệ môi trường; đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho người dân, xã hội biết mục đích và ý nghĩa to lớn của việc quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

  Trên cơ sở các Bộ, ngành đã thực hiện các nội dung công việc nêu trên, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo quy định.

  2. Đối với Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành

  Đđáp ứng yêu cầu về tiến độ của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đòi hỏi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng phải được thực hiện khẩn trương; trên cơ sở đó, yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

  a) Bộ Giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1 để kịp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.

  b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát lại việc lập quy hoạch đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông cả bên trong và bên ngoài sân bay Long Thành.

  c) Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu vực sân bay Long Thành làm căn cứ để quản lý, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ khu vực sân bay đảm bảo hiệu quả

  d) Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong triển khai thực hiện công tác thu hồi đất đgiải phóng mặt bằng cho Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

  đ) Hội đồng thẩm định nhà nước phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khn trương hoàn chỉnh nội dung bổ sung của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (bao gồm cả việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đgửi Hội đồng thẩm định nhà nước); trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định trong thời gian sớm nhất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

  e) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bố trí vốn cho Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành; nghiên cứu, đề xuất cơ chế đầu tư xây dựng sân bay Long Thành không sử dụng nguồn vốn nhà nước.

  g) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức nghiên cứu, học tập mô hình quản lý đầu tư xây dựng, và khai thác sân bay của các nước để có thể áp dụng trong điều kiện Việt Nam.

  h) Các nội dung công việc khác: Yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - TTg, các PTTg;
  - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
  - Cục Hàng không Việt Nam;
  - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm
  , các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, NN, QHQT, QHĐP, TH, TKBT;
  - Lưu: VT, CN (2b). Hiền.

  BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Mai Tiến Dũng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 258/TB-VPCP kết luận về tình hình triển khai lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu:258/TB-VPCP
  Loại văn bản:Thông báo
  Ngày ban hành:24/07/2018
  Hiệu lực:24/07/2018
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Mai Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X