hieuluat

Thông báo 440/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng về tình hình thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:440/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành:19/09/2017Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/09/2017Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 440/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

   

   

  THÔNG BÁO

  KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

  _________________

   

  Ngày 10 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg). Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

  Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg, ý kiến của các Phó Thủ tướng và ý kiến các Bộ, cơ quan và địa phương tham dự cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

  I. Về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg

  1. Về Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg

  Qua hơn 10 năm thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó: đánh giá được tổng thể nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương và địa phương đang quản lý; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; thông qua sắp xếp lại đã bố trí được một phần quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng; phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn..., góp phần chỉnh trang đô thị mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; khai thác được nguồn lực tài chính từ đất đai cho đầu tư hiện đại hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

  Bên cạnh kết quả đạt được, còn có một số tồn tại, hạn chế như: một số quy định về cơ chế, chính sách chưa phù hợp thực tế; chưa có quy định về việc triển khai thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chế tài xử lý chưa đủ mạnh nên hiệu lực thực hiện chưa cao; một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước chưa quan tâm đến việc triển khai thực hiện, không quan tâm đến công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý về nhà, đất; một số địa phương chậm cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất nên không có cơ sở để lập phương án sử dụng nhà, đất hoặc phương án sắp xếp lại; chưa nghiêm túc chấp hành chấm dứt việc sử dụng nhà, đất cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết chưa đúng quy định; công tác hậu kiểm tra tình hình thực hiện phương án chưa được quy định ở chính sách và tổ chức thực hiện còn hạn chế, thất thoát về đất đai, tài sản nhà nước đã xảy ra ở một số đơn vị.

  2. Về Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg

  Qua gần 7 năm thực hiện cơ chế tài chính khi di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở tập trung đông người trong đô thị theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg đã đạt được những kết quả: di dời được một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tập trung đông người ra ngoài đô thị; tạo nguồn lực tài chính để thực hiện di dời; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; tạo quỹ đất đxây dựng các công trình công cộng; đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ... góp phần chỉnh trang đô thị mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Khai thác được nguồn lực tài chính từ đất đai cho đầu tư hiện đại hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, việc triển khai Quyết định còn nhng hạn chế, bất cập: việc ban hành danh mục di dời của các địa phương còn rất chậm; việc đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương tại vị trí mới chưa đáp ứng kịp thời dẫn đến khó khăn cho các cơ sở khi di di đến nơi mới trong việc đầu tư xây dựng dự án; chưa thực sự khuyến khích được các cơ sở trong việc thực hiện di dời; chưa có chế tài xử lý đối với việc chậm thực hiện di dời.

  II. Về định hướng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định s 86/2010/QĐ-TTg

  Nhằm khai thác có hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm, cơ sở tập trung đông người trong đô thị đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản nhà nước, việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg phải đảm bảo định hướng, yêu cầu như sau:

  1. Về Dự thảo Quyết định đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg:

  a) Đối với nhà, đất sử dụng không đúng quy định của pháp luật: yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấm dứt việc cho mượn, cho thuê, hợp tác, liên doanh, liên kết; đồng thời nộp toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động nêu trên không đúng quy định vào ngân sách nhà nước.

  b) Đối với nhà, đất là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp tại địa điểm mới mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt các phương án bán, điều chuyển, giữ lại sử dụng thì phải khẩn trương thực hiện bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

  c) Đối với việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  d) Số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước được sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển.

  2. Về Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg

  Việc bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ sau khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã di dời được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  III. Về các vấn đề Bộ Tài chính xin ý kiến Thường trực Chính phủ đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.

  1. Đồng ý về nguyên tắc: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được sử dụng toàn bộ (100%) số tiền thu được từ sắp xếp lại nhà, đất ưu tiên nguồn lực phục vụ cho công tác quốc phòng, an ninh.

  Số tiền thu được nêu trên chỉ được chi cho các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đặc biệt quan trọng được Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương quyết định và thực hiện theo đúng quy định (không sử dụng vào các mục chi đã được ngân sách nhà nước đảm bảo).

  2. Về quy định chuyển tiếp việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý nhà, đất còn tồn trên tài khoản tạm giữ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg:

  Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, việc xử lý chuyển tiếp đối với số tiền thu được từ xử lý nhà, đất còn tồn trên tài khoản tạm giữ do các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm chủ tài khoản, theo hướng:

  a) Đối với cơ sở nhà, đất đã hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2017; s tin thu được từ bán tài sản trên đất, chuyn nhượng quyn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất được tiếp tục quản lý trên tài khoản tạm giữ để sử dụng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Bộ Tài chính xử lý cụ thể việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2017 từ tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn tồn trên tài khoản tạm giữ.

  b) Đối với cơ sở nhà, đất hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 trở đi thì phải nộp tiền vào tài khoản tạm giữ do các Bộ, ngành và địa phương làm chủ tài khoản tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước. Việc quản lý, sử dụng số tiền này thực hiện theo quy định tại Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

  3. Đồng ý bổ sung vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính để phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

  IV. Tổ chức thực hiện:

  1. Bộ Tài chính khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017.

  2. Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các trường hợp đang xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg được thực hiện như sau:

  a) Đối với các trường hợp đã được Thủ tướng Chính phủ có văn bản xử lý chấp thuận về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ: cho tiếp tục hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, thanh toán các chi phí có liên quan và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

  b) Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước:

  - Đối với các trường hợp người mua đã hoàn tất việc nộp tiền mua nhà, đất trước ngày 07 tháng 3 năm 2017: chấp thuận cho tiếp tục thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thanh toán các chi phí có liên quan và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

  - Đối với trường hợp đã tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật đấu giá tài sản mà người mua đã và đang thanh toán tiền mua nhà, đất sau ngày 07 tháng 3 năm 2017: chấp thuận cho tiếp tục thực hiện các thủ tục, nội dung công việc liên quan công tác mua bán tài sản nhà nước đcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

  c) Đối với các trường hợp còn lại: tạm dùng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến khi Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

  d) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan và địa phương có liên quan thành lập Tổ công tác tổ chức thẩm tra đối với các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước tại điểm b khoản 2 nêu trên theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, bảo đảm nguyên tc công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  Sau khi có kết quả của Tổ công tác thẩm tra đủ điều kiện, đúng quy định mới được hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

  3. Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương nghiên cứu, tổng hợp các trường hợp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - VPCP: BTCN, các PCN;
  các Vụ: KTTH, NN, V
  .I, ĐMDN, PL;
  - Lưu: V
  ăn thư, CN (3b).

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Mai Tiến Dũng

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
  Ban hành: 19/01/2007 Hiệu lực: 16/02/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 86/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị
  Ban hành: 22/12/2010 Hiệu lực: 15/02/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 440/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng về tình hình thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu:440/TB-VPCP
  Loại văn bản:Thông báo
  Ngày ban hành:19/09/2017
  Hiệu lực:19/09/2017
  Lĩnh vực:Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Mai Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X