hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Làm gì khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Tháng 11/2019 Phòng đăng ký doanh nghiệp đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty tôi. Vậy tôi cần làm gì để Sở kế hoạch khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiếp tục hoạt động ạ? Xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:    

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 211 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

- Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;

- Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

- Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

- Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

Mặt khác tại Điều 64 Nghị định 78/2015/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp mà Phòng đăng ký kinh doanh sẽ hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Phòng Đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan quản lý thuế đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý đã giải thể của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Như vậy, để Phòng đăng ký kinh doanh hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp bạn phải chứng minh với Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bạn không thuộc các trường hợp bị thu hồi nói trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com