hieuluat

Kế hoạch 192/KH-UBND quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 192/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 29/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 192/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

   

   

  KẾ HOẠCH

  KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP, NHÀ THẦU SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Thực hiện Điều 51 Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Kết luận thanh tra số 40/KL- BCA-TTB ngày 31/10/2018 của Bộ Công an và Thông báo số 1210/TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND Thành phố liên quan việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài các quy định tại Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài. Qua đó, giúp các doanh nghiệp nắm rõ các trình tự, thủ tục của pháp luật về vấn đề này.

  2. Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với các doanh nghiệp, nhà thầu; phát hiện, xử lý vi phạm có liên quan; ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người nước ngoài. Từ đó phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

  3. Quá trình phối hợp kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của doanh nghiệp, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng đã kiểm tra năm 2018, 2019.

  II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN KIỂM TRA

  1. Đối tượng kiểm tra: 20 doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều người nước ngoài lao động, làm việc đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp Giấy Phép lao động và cơ quan xuất nhập cảnh đã giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh (có danh sách kèm theo).

  2. Phạm vi kiểm tra: Từ 01/01/2018 đến thời điểm kiểm tra.

  3. Thời gian tiến hành kiểm tra: Dự kiến từ ngày 26/8/2019 đến ngày 26/10/2019.

  III. NỘI DUNG KIỂM TRA

  1. Đối với doanh nghiệp, nhà thầu

  - Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh cho người nước ngoài theo Điều 45 Luật nhập xuất cảnh.

  - Hồ sơ pháp nhân của công ty:

  + Chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

  + Giấy phép hoạt động, kinh doanh ngành nghề đối với cơ quan, tổ chức hoạt động, kinh doanh ngành nghề đặc biệt, ngành nghề có điều kiện;

  + Các giấy tờ khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhà thầu.

  - Số lượng người nước ngoài làm việc, tình hình hoạt động của người nước ngoài.

  - Việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài, quản lý lao động người nước ngoài.

  2. Đối với người nước ngoài

  - Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài theo Điều 44 Luật nhập xuất cảnh.

  - Kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh gồm: Hộ chiếu và các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, đơn vị bảo lãnh.

  - Địa chỉ tạm trú tại Hà Nội và việc khai báo tạm trú, nếu chưa khai báo tạm trú đề nghị cung cấp hp đồng thuê nhà.

  - Các giấy tờ liên quan: Hp đồng lao động, Giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, trình độ chuyên môn.

  - Quá trình hoạt động của người nước ngoài.

  - Công việc, chức danh thực tế đang làm tại công ty.

  Trong quá trình kiểm tra chú ý phát hiện những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự liên quan NNN trên địa bàn Thành ph.

  3. Hướng dẫn xử lý một số tình huống cụ thể

  - Đi với doanh nghiệp: Trường hp doanh nghiệp hoạt động không đúng trụ sở đã đăng ký, chưa có Giấy phép hoạt động, kinh doanh ngành nghề có điều kiện... lập biên bản, tập hp trao đổi các đơn vị chức năng giải quyết (Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Văn hóa & Thể Thao, Sở Y tế...).

  - Trường hợp liên quan người nước ngoài:

  + Trường hợp vi phạm quy chế xuất nhập cảnh như: không xuất trình được hộ chiếu, giấy tờ thay hộ chiếu; sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn; hoạt động không phù hợp với ký hiệu thị thực, không đúng cơ quan bảo lãnh... lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

  + Người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động thì phối hp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội lập biên bản xử lý.

  + Đối với chủ nhà thuê chưa khai báo tạm trú: xử lý vi phạm trên cơ sở hp đồng thuê nhà giữa chủ nhà và doanh nghiệp hoặc người nước ngoài.

  IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

  1. Thành phần Đoàn kiểm tra

  - Trưởng đoàn: Đồng chí Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an thành phố Hà Nội.

  - Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Phó Trưởng phòng Việc làm, An toàn lao động - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

  - Các thành viên:

  + Công an Thành phố: 05 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị: phòng PA08, PA03 hoặc PA04 và An ninh Công an các quận, huyện, thị xã liên quan.

  + Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội: 01 chuyên viên phòng Việc làm - An toàn lao động.

  2. Phương pháp kiểm tra

  - Đ/c Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; chương trình, nội dung kiểm tra.

  - Đơn vị được kiểm tra giới thiệu thành phn làm việc với đoàn kiểm tra.

  - Đơn vị được kiểm tra báo cáo tóm tắt việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài.

  - Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài; về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài; đặt câu hỏi với những nội dung chưa rõ.

  - Đơn vị được kiểm tra giải trình theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và nêu những kiến nghị, đề xuất với Đoàn.

  - Đoàn kiểm tra nhận xét, đánh giá, tiếp nhận nội dung giải trình của doanh nghiệp và những kiến nghị, đề xuất.

  - Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập và công bố dự thảo biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có) và thống nhất ký biên bản.

  V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

  1. Công an Thành phố

  - Tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, xây dựng đề cương báo cáo kiểm tra; phổ biến quán triệt phương pháp, quy trình kiểm tra đến cán bộ tham gia Đoàn. Thông báo lịch kiểm tra và Kết luận kiểm tra đến các doanh nghiệp. Đôn đốc các doanh nghiệp được kiểm tra thực hiện nội dung Kết luận kiểm tra.

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

  - Kết thúc đợt kiểm tra chủ trì, tập hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Kế hoạch.

  2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra và thực hiện công tác kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu của Kế hoạch. Phối hợp với Công an Thành phố tập hợp kết quả kiểm tra.

  Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Công an Thành phố (qua phòng Quản lý xuất nhập cảnh - số 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đng Đa, TP Hà Nội) để được hướng dẫn./.

   

  Nơi nhận:
  - Đ/c Bùi Văn Nam, Thứ trưởng BCA;
  - Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
  (để báo cáo)
  - Đ/c Nguyễn Văn Sửu, PCT TT UBND TP;
  - Đ/c Ngô Văn Quý, PCT UBND TP;
  - Đ/c N
  guyễn Doãn Toản, PCT UBND TP; (để phi hợp chđạo thực hiện)
  - VB1, VB3; (để báo cáo lãnh đạo BCA)
  - Cục A08, V01, X05 - BCA; (để theo dõi)
  - Văn phòng UBND Thành phố,
  - Công an Thành phố, Sở LĐTB&XH;
  (để thực hiện)
  - Lưu: VT, NC, CATP (PA08-Đ2).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Hồng Sơn

   

  DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, NHÀ THẦU THUỘC DIỆN KIỂM TRA
  (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 192/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

  STT

  TÊN DOANH NGHIỆP

  SỐ NNN

  ĐỊA CHỈ

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  1

  Công ty Cổ phần Giầy Đông Anh

  30

  Tổ 37 Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

  Xuất nhập khẩu hàng da giày.

  2

  Công ty TNHH SAE-A Vina

  13

  Tầng 7 tòa HL lô A2B Duy Tân, Cầu Giy.

  Dịch vụ tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp , tài chính, thuế, chứng khoán, bảo him).

  3

  Công ty TNHH 1 TV Aon

  8

  Tầng 23 Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

  Kinh doanh bất động sản

  4

  Công ty CP FPT

  11

  Số 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

  Buôn bán XNK linh kiện máy tính, dịch vụ phần mềm...

  5

  Công ty TNHH Andritz Hydro Việt Nam

  5

  P805 tòa nhà Daeha 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình.

  Xuất khẩu các thiết bị điện

  6

  Công ty TNHH Thiết bị khuôn mẫu và điều khiển số Việt Nam

  6

  Tổ dân phố số 15, km12, quốc lộ 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm.

  Sản xuất các thiết bị chính xác, tự động hóa, thiết bị CNC phục vụ ngành cơ khí

  7

  LIÊN DANH NHÀ THẦU HYUNDAI E&C - GHELLA

  6

  Tầng 18 tòa nhà Vit Tower 519 Kim Mã, Ba Đình.

  Thầu chính gói thầu số CP-03 tuyến đường sắt nhổn ga HN

  8

  Công ty CP Anh ngữ APAX

  40

  Số 49 Trung Kính, Cầu Giấy.

  Đào tạo ngoại ngữ và tin học

  9

  Công ty Tư vấn và Đào Tạo Giáo Dục

  35

  Số 66 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng.

  Đào tạo ngoại ngữ và tin học

  10

  Trường THCS - THPT Newton

  7

  Lô TH2-KĐT Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm.

  Trường THCS-THPT liên cấp

  11

  Công ty CP Công nghệ Bình Minh

  25

  Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy.

  Đào tạo ngoại ngữ và tin học

  12

  Công ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt

  12

  Số 589 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình.

  Thi công xây dựng, thiết kế nội ngoại thất.

  13

  Nhà Thầu Công ty Posco E&C

  9

  Tầng 2, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.

  Thầu Chính gói số 2 Tuyến Nhn - Ga HN

  14

  Công ty Cổ phn Elamex Việt nam

  5

  Tầng 8 số 2 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm.

  Xây dựng các công trình đường bộ

  15

  Công ty TNHH TM Trn Hồng Quân

  6

  Số 36 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.

  Kinh doanh dịch vụ khách sạn

  16

  Thầu chính thực hiện gói thầu DV-TVDA hệ thống xử lý nước thải yên xá

  6

  Tầng 4 tòa nhà TTC Tower, Lô BIA, 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

  Thầu chính tư vấn dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá

  17

  Công ty TNHH Grow Green Việt Nam

  8

  Số 39 Hoa Bng, Yên Hòa, Cầu Giy, Hà Nội.

  Dịch vụ tư vấn giáo dục, dạy ngoại ngữ

  18

  Công ty Bác Ái Quảng Đồng

  6

  Tầng 5, số 1 Lương Yên, Bạch Đng, Hai Bà Trưng.

  Dịch vụ nghiên cứu tìm hiểu thị trường, tư vấn đầu tư

  19

  Công ty TNHH Dàn Nhạc Giao Hưởng Mt Trời

  6

  Tầng 2, Tòa Sun City, Số 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Hoạt động sáng tác nghệ thuật giải trí

  20

  Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Thu Cúc

  5

  286 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Ba Đình.

  Bệnh viện đa khoa

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 192/KH-UBND quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 192/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 29/08/2019
  Hiệu lực: 29/08/2019
  Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới