Nghị quyết 56/NQ-CP gia hạn miễn thị thực có thời hạn với công dân các nước: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a

Văn bản liên quan

Văn bản mới