Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quy định về mẫu, in phát hành và quản lý tờ khai XNC

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh

Văn bản liên quan

Văn bản mới