Công văn 1179/TCHQ-VNACCS thúc đẩy doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1179/TCHQ-VNACCSNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Túc
  Ngày ban hành:06/02/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/02/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  Số: 1179/TCHQ-VNACCS
  V/v: Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------
  Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2014

   
   

  Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

   
  Để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiểu và vận hành thành thạo các chức năng, quy trình nghiệp vụ hải quan trên Hệ thống VNCCS/VCIS, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 6277/TCHQ-VNACCS ngày 25/10/2013 và các văn bản liên quan hướng dẫn công chức hải quan và doanh nghiệp XNK chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15/11/2013 đến ngày 15/02/2014.
  Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan nhận thấy số lượng doanh nghiệp XNK tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian vừa qua còn rất hạn chế. Tình hình này nếu không được cải thiện sẽ ảnh hưởng đến lộ trình và chất lượng triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 01/4/2014.
  Đảm bảo đưa Hệ thống VNACCS/VCIS đi vào vận hành thành công theo đúng kế hoạch đặt ra là quyết tâm chính trị rất lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Vì vậy, trong bối cảnh thời gian từ nay đến khi Hệ thống VNACCS/VCIS chính thức đi vào vận hành còn rất ít và trên cơ sở phân tích toàn diện, trước mắt, Tổng cục Hải quan ưu tiên tập trung mọi nguồn lực và sức mạnh của hệ thống chính trị trong toàn Ngành để thúc đẩy 3.980 doanh nghiệp XNK (chiếm tỷ lệ 80% tờ khai) tham gia chạy thử và chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS. Đồng thời, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn tiếp tục duy trì, khuyến khích và vận động các doanh nghiệp XNK đã và đang tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS tiếp tục chạy thử.
  Để thực hiện giải pháp trên, Tổng cục Hải quan đã lập danh sách các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chiếm 80% tờ khai và phân theo từng Cục Hải quan, bao gồm cả Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp thường xuyên mở tờ khai. Căn cứ danh sách này, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố (nơi có doanh nghiệp nằm trong danh sách doanh nghiệp chiếm 80% tờ khai hải quan) làm việc trực tiếp và đôn đốc doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo 100% các doanh nghiệp này tham gia chạy thử và chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS. Thời hạn hoàn thành việc doanh nghiệp ký cam kết tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS xong trước ngày 20/02/2014.
  (Gửi kèm theo đây danh sách doanh nghiệp XNK nằm trong số doanh nghiệp chiếm 80% tờ khai hải quan thường xuyên mở tờ khai tại đơn vị).
  Lưu ý:
  -  Do thời gian triển khai rất gấp rút, Tổng cục Hải quan đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố coi việc hoàn thành chỉ tiêu 100% doanh nghiệp XNK phân cho đơn vị mình tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS đúng kế hoạch là ưu tiên chính trị số một của năm 2014. Trên cơ sở đó, các đồng chí Cục trưởng tập trung chỉ đạo và nhanh chóng tổ chức thực hiện tại đơn vị mình. Việc hoàn thành chỉ tiêu này sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đồng chí và đơn vị trong năm 2014.
  -  Các đơn vị gửi Báo cáo tình hình thực hiện và việc ký cam kết của doanh nghiệp XNK tham gia chạy thử và chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS về Tổng cục Hải quan (qua đầu mối Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS bằng file điện tử và bản giấy) trước ngày 28/02/2014.
  * Đầu mối liên hệ: Đ/c Cao Huy Tài, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, di động: 0914942128, E-mail: taich@customs.gov.vn.
  Tổng cục Hải quan thông báo để các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, khẩn trương tổ chức thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
  - Lưu: VT, VNACCS (8b)
   
  TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Ngọc Túc
  (Đã ký)
   

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới