Công văn 2254/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:2254/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Bình
  Ngày ban hành:06/03/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/03/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  --------
  Số: 2254/TCHQ-GSQL
  V/v: Hướng dẫn thủ tục hải quan
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------
  Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
  - Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
  - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

   
  Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp trong việc làm thủ tục tạm nhập – tái xuất và tạm xuất – tái nhập các lô hàng phụ tùng, thiết bị máy bay thuê mượn, sửa chữa như động cơ, càng, các khối thiết bị,… của máy bay. Theo trình bày, do đặc thù hàng hóa phụ tùng, thiết bị máy bay thuê mượn, sửa chữa như động cơ càng, các khối thiết bị,… là thiết bị đặc biệt, không vận chuyển được bằng đường bộ, chỉ có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải đủ năng lực, mỗi khi tái nhập/tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay khác với cửa khẩu tạm xuất/tạm nhập thì doanh nghiệp không thể vận chuyển bằng phương tiện thông thường (như bằng đường bộ hoặc máy bay thương mại). Để giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý đối với các trường hợp đặc thù này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa và phụ tùng, thiết bị máy bay thuê, mượn, sửa chữa tạm nhập/tạm xuất tại 01 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay (Chi cục 1) nhưng tái xuất/tái nhập tại 01 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay khác (Chi cục 2) thì thủ tục hải quan thực hiện như sau:
  Bước 1: Người khai hải quan có văn bản gửi Chi cục Hải quan 1 nêu rõ tên hàng; số, ngày, tháng, năm tờ khai tạm nhập/tạm xuất và đề nghị được làm thủ tục tái xuất/tái nhập tại Chi cục Hải quan 2.
  Bước 2: Trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan, Chi cục Hải quan 1 sao chụp 01 bộ hồ sơ hàng hóa tạm nhập/tạm xuất (bản lưu hải quan – có xác nhận sao y bản chính của Chi cục Hải quan 1), niêm phong bộ hồ sơ và giao cho người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan 2.
  Bước 3: Sau khi nhận được bản chụp bộ hồ sơ hải quan tạm nhập/tạm xuất (do người khai hải quan chuyển đến còn nguyên niêm phong hải quan), Chi cục Hải quan 2 đề nghị người khai hải quan nộp bản chính bộ hồ sơ hải quan hàng hóa tạm nhập/tạm xuất (bản lưu người khai hải quan) và thực hiện thủ tục tái xuất/tái nhập theo quy định. Kết thúc việc làm thủ tục, Chi cục Hải quan 2:
  a) Trả người khai hải quan bản chính bộ hồ sơ hải quan (bản lưu người khai);
  b) Sao chụp và gửi 01 bộ hồ sơ hải quan hàng hóa tái xuất/tái nhập (có xác nhận sao y bản chính của Chi cục) gửi đến Chi cục Hải quan 1;
  c) Lưu hồ sơ (bản chụp bộ hồ sơ hải quan tạm nhập/tạm xuất do Chi cục Hải quan 1 chuyển đến, bản chính bộ hồ sơ tái xuất/tái nhập).
  Bước 4: Trên cơ sở bộ hồ sơ sao chụp có xác nhận đã hoàn thành thủ tục do Chi cục Hải quan 2 chuyển đến và bộ hồ sơ hải quan tạm nhập/tạm xuất (bản lưu tại đơn vị), Chi cục Hải quan 1 thực hiện thanh khoản hồ sơ hải quan theo quy định.
  Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung trên để các đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Thứ trưởng (để báo cáo);
  - Vụ CST, Vụ PC – Bộ Tài chính (để p/h);
  - Công ty cổ phần XNK Hàng không (để trả lời);
  - Lưu: VT, GSQL (03b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
   PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Công Bình

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới