hieuluat

Công văn 2721/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo của Tổng cục Hải quan

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2721/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Xuân Thành
  Ngày ban hành:27/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  T
  NG CỤC HẢI QUAN
  __________

  Số: 2721/TCHQ-GSQL
  V/v : Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang.

   

  Qua rà soát số liệu do các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo thì có một số doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu cho các lô hàng gạo theo hướng dẫn tại công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 nhưng vượt lượng đã thống kê tại công văn này. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan liên hệ, làm việc ngay với các doanh nghiệp này để xác nhận lượng gạo tồn thực tế tại cửa khẩu, cảng biển quốc tế từ trước ngày 24/3/2020 theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2638/TCHQ-GSQL.

  (Số liệu và thông tin chi tiết về các tờ khai đã đăng ký gửi kèm tại Phụ lục)

  Kết quả làm việc báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 12g00 ngày 28/4/2020 (email gửi về: tamdd@customs.gov.vn).

  Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan khẩn trương triển khai, thực hiện./.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
  - Cục CNTT&TKHQ (để t/h);
  - Lưu: VT, GSQL.

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Mai Xuân Thành

   
   

   

  Mã DN

  Tên doanh nghiệp

  S tờ khai

  Chi cục HQ

  Lượng (Tấn)

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303189878150

  Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc

  137.44

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303189885520

  Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc

  54.96

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303189920520

  CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I

  22.00

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303189924240

  Chi cục HQ CK Cng Đồng Tháp - KV Sa Đéc

  27.48

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303189928700

  Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc

  54.96

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303189931500

  Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc

  27.48

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191745900

  CC HQ Cảng Mỹ Thi An Giang

  500.00

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191747150

  CC HQ Cng Mỹ Thới An Giang

  1,100.00

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191747850

  CC HQ CK Cảng Hiệp Phước (HCM)

  2,000.00

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191748330

  CC HQ CK Cảng Hiệp Phước (HCM)

  500.00

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191748920

  CC HQ CK Cảng Hiệp Phước (HCM)

  3,000.01

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191749730

  Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc

  27.48

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191750320

  Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc

  82.50

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191750800

  CC HQ CK Cảng Hip Phước (HCM)

  340.60

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191751610

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  312.00

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191752160

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  702.00

  0100978593

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG

  303191758500

  Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc

  27.48

   

   

   

   

  8,916.41

   

  Mã DN

  Tên doanh nghiệp

  Số tờ khai

  Chi cục HQ

  Lượng (Tấn)

  1800173839

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH

  303189859730

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  182

  1800173839

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH

  303191745640

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  520

  1800173839

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH

  303191747260

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  520

  1800173839

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH

  303191749400

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  260

  1800173839

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH

  303191750540

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  1040

  1800173839

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH

  303191751831

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  260

  1800173839

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH

  303191758240

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  390

  1800173839

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH

  303191763950

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  520

   

   

   

   

  3692

   

  Mã DN

  Tên doanh nghiệp

  Số tờ khai

  Chi cục HQ

  Lượng (Tấn)

  0104438140

  Công Ty Cổ Phn Lương Thực Bình Minh

  303190549930

  CC HQ CK Cng Sài Gòn khu vực IV

  66

  0104438140

  Công Ty Cổ Phn Lương Thực Bình Minh

  303190610240

  CC HQ CK Cng Sài Gòn khu vực IV

  19.2

  0104438140

  Công Ty Cổ Phn Lương Thực Bình Minh

  303191751020

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  598

  0104438140

  Công Ty Cổ Phn Lương Thực Bình Minh

  303191752900

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  140.88

  0104438140

  Công Ty Cổ Phn Lương Thực Bình Minh

  303191767560

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  75

  0104438140

  Công Ty Cổ Phn Lương Thực Bình Minh

  303191767820

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  75

  0104438140

  Công Ty Cổ Phn Lương Thực Bình Minh

  303191767930

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  21.99

   

   

   

   

  996.07

   

  Mã DN

  Tên doanh nghiệp

  Số tờ khai

  Chi cục HQ

  Lượng (Tấn)

  1801205089

  Công Ty CP Nông Sn Vinacam

  303189858920

  CC HQ CK Cảng Cần Thơ

  168

  1801205089

  Công Ty CP Nông Sn Vinacam

  303191750760

  CC HQ CK Cng Sài Gòn KV I

  624

  1801205089

  Công Ty CP Nông Sn Vinacam

  303191751350

  CC HQ CK Cảng Cần Thơ

  96

  1801205089

  Công Ty CP Nông Sn Vinacam

  303191752050

  CC HQ CK Cảng Cần Thơ

  74.964

   

   

   

   

  962.964

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 2638/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
  Ban hành: 24/04/2020 Hiệu lực: 24/04/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X