Công văn 3732/TCHQ-CNTT mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3732/TCHQ-CNTTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Bình
  Ngày ban hành:26/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
 • B TÀI CHÍNH
  TNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 3732/TCHQ-CNTT
  V/v: Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

   

   

  Kính gửi:

  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, TP. HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An.

   

  Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng thủy nội địa theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi hoàn thành xây dựng, nâng cấp hệ thống để đáp ứng triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển phù hợp với quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức 03 lớp tập huấn tại Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nng cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan thực hiện các thủ tục đối với tàu thuyền tại cảng biển, cảng thủy nội địa qua Cơ chế một cửa quốc gia.

  Trên cơ sở thống nhất kế hoạch triển khai giữa các giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, Tổng cục Hải quan thông báo việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

  1. Thời điểm triển khai: Từ 9h00 ngày 01/7/2018

  2. Phạm vi và đa điểm triển khai: Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, TP. HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị (đối với các địa điểm khác Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo sau).

  Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền (Danh sách các thủ tục triển khai mở rộng theo phụ lục đính kèm), bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

  3. Tổ chức thực hiện

  3.1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị

  - Thông báo kế hoạch nêu trên tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu về kế hoạch triển khai nêu trên. Yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn (doanh nghiệp tải hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số và hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia).

  - Thông báo cho các đơn vị hải quan liên quan do Cục phụ trách về kế hoạch triển khai nêu trên thực hiện tiếp nhận thông tin khai báo thủ tục cho tàu thuyền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (cán bộ hải quan sử dụng Hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử E-Manifest). Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi để thực hiện Cơ chế một một cửa quốc gia.

  - Rà soát yêu cầu cấp tài khoản và chủ động cấp tài khoản sử dụng Hệ thống E-Manifest (địa chỉ: http://10.224.128.170:8081) cho các cán bộ hải quan.

  3.2. Các Cục Hải quan tnh, thành phố

  - Phối hợp thông báo tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu có hoạt động tại các cảng thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, TP. HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị về kế hoạch triển khai nêu trên.

  - Thông báo cho các đơn vị hải quan liên quan do Cục phụ trách về kế hoạch triển khai nêu trên để chủ động phối hợp trong công tác nghiệp vụ.

  Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp, cán bộ hải quan, cán bộ các cơ quan nhà nước tại đường dây nóng ( (024) 37.824.754, (024) 37.824.755, (024) 37.824.756, (024) 37.824.757, (024) 32.242.182, (024) 32.242.183, (024) 32.242.184) và thư điện tử: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

  Mọi thông tin chi tiết liên hệ với đầu mối: đ/c Vũ Văn Thành - Cục CNTT&TK HQ, SĐT: 0948.997.468, Email: thanhvv@customs.gov.vn.

  Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục GSQL, Cục QLRR, Cục ĐTCBL (để phối hợp);

  - Lưu: VT, CNTT (2b).

  KT. TNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Công Bình

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI MỞ RỘNG CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
  (Kèm theo công văn số 3732/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 của Tổng cục Hải quan)

   

  1. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng bin

  2. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng biển

  3. Thủ tục tàu bin quá cảnh tại cảng bin

  4. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam mà không chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc không có hành khách, thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài

  5. Thủ tục đối với tàu biển hoạt động tuyến nội địa ri cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng bin khác của Việt Nam

  6. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam

  7. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi

  8. Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

  9. Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam

  10. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam

  11. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng bin và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3732/TCHQ-CNTT mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
  Số hiệu:3732/TCHQ-CNTT
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:26/06/2018
  Hiệu lực:26/06/2018
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Công Bình
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới