hieuluat

Công văn 4231/TCHQ-CNTT triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4231/TCHQ-CNTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Bình
  Ngày ban hành:19/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  -------

  Số: 4231/TCHQ-CNTT
  V/v: Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

  Kính gửi:

  - Bộ Giao thông vận tải (Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa);
  - Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Kế hoạch và Đầu tư);
  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Vụ Tổ chức cán bộ
  - Văn phòng thường trực cải cách hành chính);
  - Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Cục Công nghệ thông tin).

  Tiếp theo công văn số 3731/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, TP.H Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

  Trên cơ sở thống nhất kế hoạch triển khai giữa các giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, Tổng cục Hải quan thông báo việc tiếp tục triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia như sau:

  - Thời điểm triển khai: Từ 9h00 ngày 25/7/2018.

  - Phạm vi và địa điểm triển khai.

  + Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh, thành phố Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Thuận.

  + Riêng tại các cảng thuộc Thành phố Cần Thơ: Hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ điện tử trên Cng thông tin một cửa quốc gia để các cơ quan hải quan, cảng vụ hàng hải, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, kiểm dịch y tế thực hiện giải quyết thủ tục điện tử. Do tại cảng Cần Thơ, cơ quan công an quản lý thủ tục đối với hành khách, thuyền viên và chưa kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, vì vậy yêu cầu hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ giấy với công an cửa khu.

  + Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng thủy nội địa thuộc tỉnh Long An (danh sách cảng thủy nội địa theo phụ lục 2 đính kèm).

  Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền (Danh sách các thủ tục triển khai theo phụ lục 1 đính kèm) bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn. Khi khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số (Riêng đối với các thủ tục hành chính cho các thủ tục tàu vào rời, tàu hoạt động tuyến nội địa, thời gian đầu triển khai từ 25/7/2018 - 25/8/2018, Cổng thông tin một cửa quốc gia cho phép doanh nghiệp lựa chọn sử dụng chữ ký stại tt cả các địa đim thông báo triển khai. Sau thời gian nêu trên sẽ bắt buộc sử dụng chữ ký số đối với các thủ tục này).

  - Đđáp ứng việc triển khai nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị:

  + Phối hợp thông báo kế hoạch nêu trên tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu về kế hoạch triển khai nêu trên. Yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn (doanh nghiệp tải hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số và hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia).

  + Thông báo tới các đơn vị xử lý nghiệp vụ liên quan đến các thủ tục hành chính nêu trên về phạm vi, kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia. Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, cảng thủy nội địa (Cảng vụ hàng hải, Bộ đội biên phòng, kiểm dịch y tế thuộc Bộ Y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảng vụ đường thủy nội địa) thuộc các địa điểm triển khai tham gia xử lý thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia 24/24 hàng ngày và chủ động phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi để thực hiện Cơ chế một một cửa quốc gia.

  Trong thời gian đầu triển khai từ 25/7/2018 - 8/8/2018, đề nghị các cơ quan bố trí cán bộ trực để làm thủ tục theo quy trình hiện hành phòng khi hệ thống gặp sự cố phát sinh.

  + Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng chuẩn bị sẵn sàng hệ thống, phối hợp với với Tổng cục Hải quan để đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc triển khai nêu trên.

  + Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế thông báo tới các đơn vị kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch y tế liên quan truy cập vào chức năng rút gọn của Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ: oga.vnsw.gov.vn) đtiếp nhận thông tin khai báo của doanh nghiệp. Tổng hợp danh sách cán bộ cần cấp tại khoản truy cập vào chức năng rút gọn của Cổng thông tin một cửa quốc gia (Họ và tên, đơn vị, chức vụ, điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử), gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) trước 29/6/2018 để được cấp tại khoản.

  Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp, cán bộ các cơ quan nhà nước tại đường dây nóng ((024) 37.824.754, (024) 37.824.755, (024) 37.824.756,(024) 37.824.757, (024) 32.242.182, (024) 32.242.183, (024) 32.242.184) và thư điện tử: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

  Mọi thông tin chi tiết liên hệ với đầu mối: đ/c Vũ Thế Hoàng - Cục CNTT&TK HQ, SĐT: 098.6666.987 Email: hoangvt@customs.gov.vn.

  Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ Công an (để phối hợp);
  - Cục HQ các tỉnh, thành phố: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà N
  ng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, TP.HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An (để phối hợp);
  - Lưu: VT, CNTT (2b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Nguyễn Công Bình

  PHỤ LỤC I

  DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
  (Kèm theo công văn số 4231/TCHQ-CNTT ngày 19/7/2018 của Tổng cục Hải quan)

  1. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng biển.

  2. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng biển.

  3. Thủ tục tàu biển quá cảnh tại cảng biển.

  4. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam mà không chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc không có hành khách, thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.

  5. Thủ tục đối với tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam.

  6. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

  7. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.

  8. Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

  9. Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

  10. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam.

  11. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.

  12. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh tại cảng thủy nội địa.

  13. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh tại cảng thủy nội địa.

  PHỤ LỤC II

  DANH SÁCH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MÔT CỬA QUỐC GIA
  (Kèm theo công văn số
  4231/TCHQ-CNTT ngày 19/7/2018 của Tổng cục Hải quan)

  TT

  Tên cảng

  Vị trí

  Cơ quan quản lý

  1

  Cảng Thiên Lộc Thành

  Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

  Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

  2

  Cảng An Long

  Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

  Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

  3

  Cảng Hoàng Tuấn

  Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

  Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

  4

  Cảng Cẩm Nguyên

  Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

  Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

  5

  Cảng MT Gas

  Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

  Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

  6

  Cảng Thành Tài

  Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

  Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

  7

  Cảng Phương Quân

  Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

  Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

  8

  Cảng Bourbon

  Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

  Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X