hieuluat

Công văn 5339/TCHQ-GSQL kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5339/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Xuân Thành
  Ngày ban hành: 21/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 5339/TCHQ-GSQL
  V/v kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyn đã qua sử dụng nhp khu

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Cục Hi quan các tỉnh, thành ph

   

  Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính ph ban hành Quyết định s 18/2019/QD-TTg v nhập khẩu máy móc, thiết b, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Để đảm bo quản lý cht ch vic nhập khẩu, tránh vic lợi dụng các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư để đưa vào Việt Nam máy móc, thiết bị cũ, lc hậu, cht lượng kém, không đáp ứng yêu cu sản xut, kinh doanh, làm ng giá thành sản phẩm, gây ô nhim môi trường, giảm kh năng cnh tranh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

  1. Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đủ qua sử dụng. Cục Hải quan các tỉnh, thành ph ch đo các Chi cục Hải quan:

  a) Không làm thủ tục hải quan, thông quan đối với máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng được xut khẩu từ các nước đã công b loại bỏ do lc hậu, chất lượng kém, gây ô nhim môi tờng hoặc không đáp ứng các yêu cu v an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo v môi tờng theo quy định ca pháp luật, trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu vi phm thì xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính ph sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử pht vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

  b) Lưu ý khi kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan:

  - Yêu cầu người khai hi quan khai đầy đủ thông tin v tên hàng, chủng loại, nhãn mác, cht lượng, model, ký mã hiệu, năm sn xuất, nước xuất xứ, mã số HS mã văn bản pháp quy trên tờ khai hải quan điện tử; kiểm tra đi chiếu với bộ hồ sơ nhập khẩu.

  - Tra cu danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại b do Iạc hu, cht lượng kém, gây ô nhim môi trường do Bộ Khoa học và Công nghệ công b trên Cng thông tin điện tử (Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công b Danh sách doanh nghiệp công ngh sn xuất lạc hu Trung quc công bố loại bỏ).

  c) Lưu ý khi kim tra thực tế hàng hóa:

  - Kim tra, xác định các thông tin v tên hàng, chủng loại, nhãn hiệu, model, nước sn xut, nam sn xut, cht lượng (mới, cũ), các dấu hiệu đục sửa, tẩy xóa hoặc thay thế tem nhãn và ghi rõ kết quả kiểm tra theo các nội dung trên Phiếu ghi kết qu kim tra. Trường hợp trên hàng hóa không thhiện hoặc không xác định được các thông tin trên thì phải ghi rõ: “Qua kiểm tra không xác định được năm sản xut, cht lượng, nước sản xut....

  - Công chức hải quan chụp ảnh toàn bộ lô hàng, lưu kèm hồ sơ hải quan nếu nghi ngờ:

  + Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 5 Quyết định (như: không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quc gia (QCVN) v an toàn, tiết kim năng lượng và bảo vệ môi trưng; Công suất hoặc hiệu sut còn lại không đạt trên 85% so với công sut hoặc hiệu sut thiết kế;...);

  + Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định (như: Tuổi thiết b vượt quá số năm theo quy định; Không đáp ứng quy chun kỹ thuật quc gia (QCVN) v an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;...)

  d) Đưa hàng v bảo qun:

  Việc đưa hàng v bảo quản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg và hưng dẫn của Bộ Tài chính tại khoản Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 39/2018/TT- BTC).

  Khi đưa hàng về bảo qun, công chức hi quan niêm phong toàn bộ lô hàng, lập Biên bn bàn giao, trong đó nêu rõ các nội dung nghi vn của cơ quan hải quan v lô hàng để chuyển đến t chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, thừa nhận.

  Chứng thư giám định do người khai hi quan nộp cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan phải có xác nhận của t chức giám định vì việc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hải quan.

  e) Thông quan hàng hóa:

  * Chỉ chp nhận kết quả giám định của các t chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được Bộ Khoa học và công nghệ chỉ định, thừa nhn và công b trên Cng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ đ thực hin thông quan.

  Kết quả giám định phải th hiện đầy đủ các nội dung và còn hiu lực theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

  - Dây chuyn công nghệ đã qua sử dng hoặc máy móc, thiết bị được xác định là một phân của dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng: chỉ được thông quan nếu hồ sơ nhập khu đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và chứng thư giám định ghi kết luận dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng đáp ứng yêu cu ti Điều 5 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

  - Máy móc, thiết b đã qua sử dụng chỉ được thông quan nếu hồ sơ nhập khu đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Trường hợp máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được sản xuất tại quc gia thuộc các nước G7, Hàn Quc nhưng không có Giy xác nhận của nhà sn xut hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nưc G7, Hàn Quốc thì phi có chứng thư giám định kết luận máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

  g) Máy móc, thiết b, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng ch được các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp để phục vụ cho các hoạt động sản xuất của chính doanh nghiệp, không được nhập khẩu nhm mục đích kinh doanh thương mại.

  2. Đối với máy móc, thiết b, dây chuyn công nghệ không khai báo chất lượng hàng hóa hoặc khai báo là hàng mới, nếu kiểm tra h sơ, nghi ngờ có dấu hiệu khai báo sai thông tin về hàng hóa đc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì công chức hải quan đề xut Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyn kiểm tra thực tế; khi kim tra thực tế nếu không xác định cht lượng hàng hóa thì trưng cầu giám định tại các t chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, thừa nhn để xác định. Cơ quan hải quan căn cứ kết quả giám định để quyết định thông quan.

  Hàng hóa trong khi chkết quả giám định không được đưa v bảo quản.

  3. Cục Hải quan các tnh, thành ph chỉ đạo các Chi cục Hải quan tăng cường kim tra thực tế, kiểm soát cht chẽ đối vi máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được xuất khẩu từ quc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc và có du hiệu chuyn dịch đầu tư sản xut sang Vit Nam nhằm lợi dụng xut x Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài để được hưởng các chính sách về ưu đãi thuế quan.

  4. Nội dung công văn này thay thế cho các công văn của Tng cục Hải quan hưng dn Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy đnh việc nhập khu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vi các quy đnh v nhập khu thiết bị đã qua sử dụng.

  5. Yêu cầu Cục Hải quan tnh, thành phố căn cứ nội dung hưng dẫn trên để thực hiện đến khi Tổng cục Hải quan cóng dn thay thế. Trường hợp có vướng mc phát sinh thì báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL v Hải quan) để tổng hợp, xử lý.

  Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành ph biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ KHCN (để phi hợp);
  - Cục: ĐTCBL, QLRR, CNTT&TKHQ (để t/h);
  - Lưu: VT. GSQL (3b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Mai Xuân Thành

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 5339/TCHQ-GSQL kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  Số hiệu: 5339/TCHQ-GSQL
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 21/08/2019
  Hiệu lực: 21/08/2019
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Mai Xuân Thành
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới