Công văn 5670/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:5670/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Ngọc Anh
  Ngày ban hành:17/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  ------
  Số: 5670/TCHQ-GSQL
  V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  -----
  Hà Nội, ngày 17 tháng06 năm 2016

   
   
  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
   
   
  Trên cơ sở kiến nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1787/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016, Tổng cục Năng lượng đã có công văn số 1053/TCNL-KHCN ngày 26/4/2016 về việc kiểm tra nhà nước về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng. Tổng cục Năng lượng đã thống nhất trong việc áp dụng thi hạn hiệu lực, giá trị sử dụng của Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thử nghiệm hiệu suất năng lượng ghi rõ hiệu suất năng lượng của sản phẩm hàng hóa đã đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hay không và sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hiệu suất năng lượng tối thiểu. Đối với các nội dung khác, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
  1. Tại điểm 1 công văn số 1053/TCNL-KHCN về việc dán nhãn năng lượng trước khi thông quan:
  Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo tại điểm 1 công văn số 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016 của Tổng cục Hải quan.
  2. Tại điểm 2 công văn số 1053/TCNL-KHCN về việc sử dụng Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các Lô hàng cùng tên hàng, số model/serial, cùng nhà sản xuất, cùng xuất xứ:
  Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc khi thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, đối vi các lô hàng nhập khẩu tiếp theo của doanh nghiệp có cùng tên hàng, số model/serial, cùng nhà sản xuất, cùng xuất xứ thì thông quan trên cơ sở doanh nghiệp xuất trình được 01 trong 02 chứng từ sau: (i) Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng của sản phẩm, trong đó xác nhận hiệu suất năng lượng của sản phẩm bằng hoặc cao hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định tiến hành, Phiếu thử nghiệm hợp lệ có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp; hoặc (ii) Quyết định chứng nhận nhãn năng lượng có thời hạn phù hợp do Bộ Công Thương cấp.
  Doanh nghiệp nộp bản sao (đóng dấu sao y của doanh nghiệp) và xuất trình bản chính Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng hoặc Quyết định chứng nhận nhãn năng lượng cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.
  3. Đối với các lô hàng đã được Bộ Công Thương kiểm tra tại nơi sản xuất (phía đối tác nước ngoài) và cấp chứng nhận nhãn năng lượng, cơ quan hải quan thông quan hàng hóa căn cứ trên Quyết định chứng nhận nhãn năng lượng của Bộ Công Thương cấp cho doanh nghiệp.
  Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
  - Bộ Công Thương: Tổng cục Năng lượng, Cục Xuất nhập khẩu (để ph/h);
  - Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
  - Lưu:
  VT, GSQL.Cường(3b).
  KT. TNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Ngọc Anh

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 1787/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
  Ban hành: 11/03/2016 Hiệu lực: 11/03/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản liên quan khác
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới