hieuluat

Lĩnh vực khác

Công dân bị viêm xoang có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Công dân bị viêm xoang có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Việc khám sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự là điều mà bất kỳ công dân nào cũng phải trải qua khi có lệnh khám. Và để được đi nghĩa vụ quân sự công dân phải đảm bảo sức khỏe. Vậy, trường hợp bị viêm xoang có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

 Đi nghĩa vụ quân sự được gì? Quyền lợi khi tại ngũ, xuất ngũ ra sao?

Đi nghĩa vụ quân sự được gì? Quyền lợi khi tại ngũ, xuất ngũ ra sao?

Theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo cũng như trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú. Như vậy đi nghĩa vụ quân sự được gì?

X