Từ điển pháp luật

Hộ chiếu công vụ là gì? Được cấp cho những ai?

Hộ chiếu công vụ là gì? Được cấp cho những ai?

Hiện nay, Việt Nam có 03 loại hộ chiếu, mỗi loại hộ chiếu sẽ được cấp cho những đối tượng khác nhau. Cùng với hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ cũng được nhiều người quan tâm. Vậy, hộ chiếu công vụ là gì? Hộ chiếu này được cấp cho những ai?