hieuluat

Chỉ thị 473/CT-BYT phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:473/CT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
  Ngày ban hành:24/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:24/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 473/CT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

  CHỈ THỊ

  VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2018

  Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, trong những năm qua, Ngành y tế đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để ứng phó có hiệu quả trong các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời cứu chữa nhng nạn nhân, không đdịch bệnh lớn xảy ra sau thiên tai, duy trì được các chtiêu về y tế được Chính phủ giao hàng năm;

  Năm 2018, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, trước diễn biến bất thường, khó lường của thiên tai, để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong thiên tai (nếu có) và làm tt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân sau thiên tai; Bộ trưởng Bộ Y tế Chỉ thị cho Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục thuộc cơ quan Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tt là tỉnh); Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BY tế khẩn trương thực hiện tốt những nội dung cụ thể như sau:

  1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Luật Phòng, chống thiên tai và Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cho các cấp ủy Đảng trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động Ngành y tế; trên quan điểm chủ động dự phòng, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của tuyến trên; chống tư tưởng “trông chờ”, “lại”, chủ quan, duy ý chí.

  2. Kiện toàn Ban Chỉ huy và lực lượng thường trực tham gia phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành y tế các tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị; bổ sung lượng dự trữ vật chất (thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế) đủ cho các vùng trọng điểm thiên tai; tu sửa kho tàng bảo đảm an toàn trong thiên tai.

  3. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực cấp cứu ngoại viện, trực hậu cần và báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định; duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc đkhông để xảy ra mất liên lạc trong thiên tai; tăng cường kiểm tra toàn bhệ thống báo cháy, phương tiện PCCC, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và những nơi có nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn trong đơn vị.

  4. Tăng cường kết hợp quân dân y trong ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ cụ thể trước, trong và sau thiên tai; tổ chức tập huấn, huấn luyện trong chỉ huy điều hành, phối hợp lực lượng trong các tình huống thiên tai; huấn luyện cho người dân biết tự chăm sóc và chăm sóc sức khỏe lẫn nhau trong thiên tai và tổ chức các chiến dịch truyền thông để người dân không chủ quan với thiên tai, thảm họa.

  5. Xây dựng các phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, điều trị; phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn trong các trường hợp thiên tai thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân và cơ sở y tế; đặc biệt đối với người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người khuyết tật.

  6. Thực hiện tốt phương châm "Bốn tại chỗ" đó là: Chỉ huy tại chỗ: lãnh đo, người đứng đầu đơn vị, cơ sở y tế từ cấp xã, phường, quận huyện và cấp tỉnh trực tiếp chỉ huy điều phi các lực lượng tìm kiếm, cấp cứu và vận chuyển nạn nhân ngay tại nơi xảy ra thiên tai, thảm họa; Lực lượng tại chỗ: có cán bộ y tế luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân và hướng dẫn, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, phòng chng dịch bệnh; Phương tiện tại ch: có đủ thuc, trang thiết bị, phương tiện và vật tư y tế phục vụ yêu cầu chuyên môn sơ cứu, cấp cứu và chuyn tuyến; Hu cần ti chỗ: dự trữ đủ xăng dầu cho xe cấp cứu, xuồng máy, máy phát điện hoạt động khi không có điện; dự trữ lương thực, thực phẩm và các phương tiện phục vụ sinh hoạt khác cho cơ sở khám, chữa bệnh. Trong trường hợp các địa phương vượt khả năng, cn có sự hỗ trợ, cần báo cáo đề xuất lên cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời; việc điều động lực lượng đến hỗ trợ theo nguyên tắc gần trước, xa sau, địa phương lân cận trước, các đơn vị thuộc Bộ Y tế sau.

  7. Sau thiên tai, khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chng suy dinh dưỡng trẻ em và phụ ncó thai, quản lý các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính; các cơ sở y tế cn sớm đưa vào hoạt động để chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng thiên tai.

  8. Công tác kiểm tra, giám sát: Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, thảm họa xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm y tế trong phòng, chống thiên tai, thảm họa tại các đơn vị, địa phương. Chú trng các khu vực trọng điểm thường xảy ra thiên tai, bão lũ...

  - Văn phòng Bộ Y tế, Thanh tra Bộ, các vụ, cục chức năng, cơ quan Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác bảo đảm y tế phòng, chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ được giao.

  - Giám đốc Sở Y tế: kiểm tra toàn diện việc bảo đảm y tế phòng chống thiên tai của các cơ sở y tế trực thuộc.

  9. Tổ chức tng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch Tài chính/Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn), địa chỉ số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội, Điện thoại 024.62732027, Fax 024.62732207, email pcthbyt7@gmail.com, trước ngày 15/12/2018.

  Nhận được Chỉ thị này, các đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục thuộc cơ quan Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đkịp thời giải quyết./.

  Nơi nhận:
  - PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/cáo);
  - VP Chính phủ (để b/cáo);
  - Bộ Quốc phòng (để phối hợp chỉ đạo);
  - Ban chỉ đạo Trung ương v
  PCTT;
  - VP
  UBQGƯPSCTT& Tìm kiếm Cứu nạn;
  -
  Các đồng chí Thứ trưởng BYT (để p/hợp);
  - Sở Y tế các t
  nh, thành phố trực thuộc TW;
  - Các đơn v
  trực thuộc Bộ;
  - Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Y t
  ế; Báo SK&ĐS;
  - TT. Truyền thông &GDSK TW;
  - Lưu: VT, KHTC1
  .

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Kim Tiến

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X